Tuesday, June 25, 2024

PDF ႁေႉၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းပၼ် လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

Must read

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁေႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းသေႁေႃလႅၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း PDF လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်းၵူၼ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်းၼႂ်းၵႃး တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။

ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈ ၼႂ်းၵႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 147 တင်း ၵူၼ်းၸွမ်းမၼ်း 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ မႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မႃးႁိုၵ်ႉၺႃးၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸွမ်းတၢင်း၊ PDF ႁေႉၵႃး ဢမ်ႇၵိုတ်းပၼ်လႄႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆတင်း 3 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 147 ၵေႃႉၼိုင်ႈတင်း ၵူၼ်းၸွမ်းမၼ်း 2 ၵေႃႉ။ ၶဝ်တင်းသၢမ် ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းသေ ၶီႇၵႃးသီၶၢဝ်မႃး ၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈၼၼ်ႉမႃး မႃးႁိုၵ်ႉၺႃး PDF ၼႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈဢွၼ်ႇ PDF ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁေႉၵႃး ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢႆထင်တီႈၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တင်း 3 ၵေႃႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 5-22/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈ 2-3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းၵႃး

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ထွႆထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇတၢင်း ဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်။ တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းတၢင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈယူႇ ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ TNLA, PDF ယၢမ်ႈ ပၵ်းယူႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းၼမ်။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ၊ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၼမ်ႉ 30 ပၢႆ၊ ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ 80 ပၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၵ်းဝႆႉထႅင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၶျွင်းၵူၺ်ႉ – ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးလေး – ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ 100 ပၢႆ၊ ၸွမ်းတၢင်းလူင် ၼွင်ၶဵဝ် – ပၢင်ႇဢူႈလႄႈ တီႈတူဝ်းၵဵၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢၼ်ႉပူၺ်း 20 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 88 ဢၼ်ဢွင်ႇမဵဝ်းထႅတ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ တၢင်းမိူင်းလူင်၊ လွၵ်းလူင်၊ ၼႃးယၢဝ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်မၢႆ 149 တင်း 33 လႄႈ တပ်ႉမ 99 ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသွင်ႁူး၊ ၵုင်းသႃႇ၊ ပၢင် ၽြႃး၊ ၵျွၵ်ႉၵျီး ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸၵၶ 1 ၵျွၵ်ႉမႄး ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ တၢင်းၽႄႁူဝ်ၶူဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 101 – 258 – 253 ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ဢိူင်ႇသုၶ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း