Thursday, July 18, 2024

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တင်းမူတ်း တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီႉသင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈ လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမႃး တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2023 ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် PR ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသေ တႄႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းမႃး ၵမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉလူင်ႈၼႃႈသင်။ ၶဝ်ဢဝ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၽိုၼ်မိူၼ်မၼ်း တီႈၶဝ်သေ တီႈႁဝ်း မႃးတႅၵ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းလိူဝ်မႃး၊ ယွမ်းလူႉတၢႆ၊ ၵိုတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးတႅၵ်ႇတူၺ်းၼႆႉ တႃႇပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ် 2023 ၼႆႉ။ ၸုမ်းသင်မႃးၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပၼ်တူၺ်းယဝ်ႉ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းႁဝ်း မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ယွၼ်ႉ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ ဢႃႇၼႃႇၶဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇ 4 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူင်းၵဵပ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 22 ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး ဢမ်ႇယွမ်ႇသႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၼႆႉ ၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း