Wednesday, April 24, 2024

မၢဝ်ႇၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆလႆႈ10 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်

Must read

မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇၸူႉႁၵ်ႉမၼ်းၸၢႆးသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် လႆႈ10 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း၊ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်းယေး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉ ႁူၼမ်ႉတႃ။

ပၢႆႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/3/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးမၢဝ်းလႅင်း ဢႃယု 21 ပီ လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်း ၸူႉႁၵ်ႉမၼ်းၸၢႆး တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်(လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶၢင်) ၼၼ်ႉသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း တၢႆႁိုဝ် လိပ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တင်းႁိူၼ်းယေး မႆႈၸႂ်ႁႅင်း။

- Subscription -

ၼၢင်းပိင်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၸၢႆးမၢဝ်းလႅင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ ၸၢႆးမၢဝ်းလႅင်းတင်း ၸူႉမၼ်း ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဢႅဝ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းသူင်ႇၸူႉမၼ်းၶိုၼ်းတီႈ မၢၼ်ႈၵုင်းၶမ်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းထိုင်ႁိူၼ်းၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်းၶဝ် တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းၵပ်းၾူၼ်းမႃးယူႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်း 2:30 မူင်ႈ မၼ်းဝႃႈ မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆသေ မႃးႁၢႆတူဝ်ပႅတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း – ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်။ လႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ။ ၵပ်းၾူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၵိၼ် ပဵၼ်လပ်း ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမၢဝ်းလႅင်း ဢႃယု 21 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 3 ၶိင်းမွင်ႇၸူဝ်ႇလႄႈ ၼၢင်းပိင်း ယူႇမၢၼ်ႈၶမ်း ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ် ၽႂ်ထူပ်းႁၼ် ၸၢႆးမၢဝ်းလႅင်းၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးပၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ တင်း ႁိူၼ်းယေး တီႈမၢႆၾူၼ်း 09672174242 ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶမ်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆး တေၵႂႃႇ ၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်သေ ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိၼ်လူင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈတိၼ်။

ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်း TNLA ၊ သိုၵ်း SSPP ၊ သိုၵ်း KIA ၊ သိုၵ်း NMDAA လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 10 ပီ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈဢၢၼ်းလူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ- ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၊ ယၢမ်ႈႁၢႆ တင်းၵူၼ်းတင်းၵႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇႁူႉၶၢဝ်ႇႁူႉငၢဝ်း ၽႂ်တီႉၵႂႃႇၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း