Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် မွၵ်ႈ 150 ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 150 ပႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈၼိမ်ယဵၼ် တိုၵ်ႉမီးသိုၵ်း သိူဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈပၢင်ႇလိူၼ်သီႇ/ ဝၢင်းထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇလႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 500 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 500 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  သိုၵ်းသိူဝ်တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈ။   ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈဝၢင်းထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇလႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်း  မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတႄႉမီးတီႈဝၢင်းမူၺ်ႇတေႃႇ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ SNLD မိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီၼႆသေ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၺႃးၽေး သိုၵ်းသိူဝ်၊ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁိုဝ် SNLD ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် လႆႈၶဝ်ႈသၢၼ် 24 ထူင်၊ ထူဝ်ႇလိူင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈ တင်းၼမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈမွၵ်ႈ 500 ၼႆႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႈ  ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၵၢင်ပၢင်ႇဝၢင်းထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး မုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉ ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 500 တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၸွႆႈထႅမ်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းလုမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်း ထိုင်မိူင်းလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တႅၵ်ႇႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ...

သိုၵ်းသိူဝ်တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တီႈမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢင်ဝၢၼ်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢင်ဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး   ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်   ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉၵေႃႈမီး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈသိုၵ်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ၊ မၢင်ဝၢၼ်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းၶဝ်ႈယူႇထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလႄႈမႄႈမၢၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈလၢႆးၶႃႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆပိူင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  ၼၼ်ႉ မႄႈမၢၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ပႃးၸဵမ် ၽႃႈဢွမ်ႈ လႄႈ ဢႃႇႁႃႇရ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ ဢီႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မီးမႄႈမၢၼ်း 6 ၵေႃႉ။...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး – မိူင်းယၢင်းလႅင်

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈငိုၼ်းၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး - မိူင်းယၢင်းလႅင် ၶူဝ်းၶွင်တႃႇငိုၼ်း 60 သႅၼ်ပျႃး။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ ယူႇတီႈ  ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်မႃး တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၸွႆႈထႅမ်ပႃးထႅင်ႈ တၢင်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းပၢင်ႇၵေႇတု ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉတႃႇလွမ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉတႃႇႁဵတ်းႁူဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃတူဝ်။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇလႅင် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ။  ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼၼ်ႉ ယုပ်းၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 2000 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ်  ။ ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵၵ်ႉမႂ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ယူႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵတ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈ သွင်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု - မိူင်းၵိုင် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/1/2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းၵဵၵ်ႉ/ တင်ႈၵဵၵ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈၼႃႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ လွႆလႅင် တႂ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉႁုင်း တီႈၼိုင်ႈလႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢင်ႈမိူင်းလႄႈ မိူင်းၶုၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 800 မႆႈၸႂ်ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းၵႄႈယင်းတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ မိူဝ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးတေဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပႆႇယဵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈလွင်ႈၶဝ်မႆႈၸႂ်တၢင်းႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင် လၢႆးၶႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼမ်

သွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်  ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ  ၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႅင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ပွၵ်ႉ 7 လႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ်လႄႈၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/1/2022 ၼႆႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼႂ်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈယူႇ ၵူႈဝၼ်း  ။  သဵင်ၵွင်ႈမၢၵ်ႇလူင် ၵေႃႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇ၊ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP မိူင်းၵိုင် ႁၢႆဝႆႉတင်းလုၵ်ႈတင်းမေး

ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 မိူဝ်ႈဝႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP မိူင်းၵိုင် မၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ် လႄႈလုၵ်ႈမေးမၼ်း လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူၵ်ႉသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၺႃးတီႉႁိုဝ်ပဵၼ်သင်ပႆႇႁူႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ် လႄႈပဵၼ်ပီႈပဵၼ်ၼွင်ႉၵၼ်တင်း မၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ် လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ် လႄႈလုၵ်ႈမေးမၼ်း မိူဝ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူၵ်ႉ ၊မိူဝ်းႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ သေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းၵိုင်။...

Latest news

- Advertisement -spot_img