Monday, June 17, 2024

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ SNLD မိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Must read

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီၼႆသေ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၺႃးၽေး သိုၵ်းသိူဝ်၊ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။

Photo SNLD- ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022


ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁိုဝ် SNLD ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် လႆႈၶဝ်ႈသၢၼ် 24 ထူင်၊ ထူဝ်ႇလိူင် 4 ထူင်၊ ၶဝ်ႈသွႆး 18 တိူၵ်ႈ ။ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်ႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီး ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ဢၼ်မႃးပိုင်ယူႇ တီႈ ႁိမ်း မူၺ်ႇတေႃႇလူင်မိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -


ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႃႇမၢႆ တွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်) သေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း SNLD ႁဝ်းၶႃႈ မိူင်းၵိုင် လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။


ဝၢႆးၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽေးသိုဝ်ယဝ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မိူင်းၵိုင် လႆႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၵႂႃႇလုမ်းလႃး တူၺ်းလူ ၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်း၊ တၢၼ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃး လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။


ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 700 ပၢႆ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ မၢင်တီႈတိုၵ်ႉငႃၵၼ်၊ တိုၵ်းၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း