Friday, May 31, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၵိုင် – လၢႆးၶႃႈ ပၢႆႈသိုၵ်းၼမ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပေႃးႁႃယၢပ်ႇ

ပွတ်းထုင်ႉၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢႆးၶႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇၼိမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်ၼမ် ထိုင်တီႈႁႃၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပေႃးယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ပီ 2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် - လၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ရူတ်ႉၵႃးလူႉသုမ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း 2 လမ်းတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း။ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵေႇတု လႄႈ ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသွင်လမ်း တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵႃးလႄႈ မၢၼ်ႇၵႃးပေႃးၸတ်ႉတႅၵ်ႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းၵိုင်တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ့်ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ႁႅင်းတီႈမိူင်းၵိုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်ပီ 2022 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ့်ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸဝ်ႈၵႃး ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယွၼ်းငိုၼ်းၼမ်ႁႅင်းမႃး တိၵ်းတိၵ်းယဝ့် ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ၶဝ်ယွၼ်း 5 မိုၼ်ႇထိုင် 1 သႅၼ် ဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ ဝဵင်းပေႃးယဵၼ်

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်  ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်း မိူင်းပေႃးယဵၼ်။  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းပႃးၸဵမ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆၵၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇပေႃးမီးၽႂ်မႃးသိုဝ်ႉမႃးၸၢႆႇ၊ ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းတွၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးၵိၼ်၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးလႄႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ်သီႇသီႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈႁၢမ်ႈသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇ 1 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 4 လုၵ်ႈ  တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ - ဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် ဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4:30 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း RPG - 2 တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇ လိၼ် ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇလိင်ႇတ  ႁူဝ်ပဝ်ႈ ယေးငိုၼ်းဝူင်းမႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:20 မူင်း ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇလိင်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ယေးငိုၼ်းဝူင်းမႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်း မိူင်းၵိုင် လူ့လွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃယုလႆႈ 56 ပီ ဝႃႇသႃ 36 ဝႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ ၽွင်းသူင်ႇတူဝ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၵိုင်  ပၢႆႈၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးမီးၵူႈဝၼ်း

 ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၊ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇမီးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွတ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၊  ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်း မီးၵူႈဝၼ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၵူၼ်းၵမ်လႄႈ မၢဝ်ႇသၢဝ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  ၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ် ၼႆလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်  ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸွမ်းထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်...

ပီၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လႆႈပွႆႇၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈမွၵ်ႈ 50 %

ပီၼႆႉ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ တၢင်ႇမိူင်းၼမ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လႆႈပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇယွၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ  သိုၵ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃးသိုၵ်း SSPP  လႄႈသိုၵ်းတႆး RCSS ၵေႃႈ  ႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သွင်ၽူဝ်မေး ထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း

သွင်ၽူဝ်မေး ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။     ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ လုင်းၸၢႆးလၢဝ် ဢႃယု 55 ပီလႄႈ ပႃႈၼၢင်းလႃႉဢုင်ႇ ဢႃယု 65 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ပွၵ်ႉ 6 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

ၸၢႆးၸိင်း ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ

ၸၢႆးၸိင်း ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၵႃႈယူတ်းယႃ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယူႇတီႈမေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်တိူဝ်ႉ ၶမ်ဝႆႉ တီႈတႂ်ႈဢူၵ်း တီႈၶႅၼ် ၸၢႆးၸိင်း ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉတီႈၶႅၼ်တီႈၶႃၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉတေဢဝ်ဢွၵ်ႇပၼ်သေယူတ်းယႃပၼ်ၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆး။ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းထိူၼ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/7/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးၸိုင်း ဢႃယု 30 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇလႅင် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉထႃႈ   ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင် ဝႃႈ ၼႆ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ၵၢင်ဝၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်း ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉထႃႈ သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉ ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မူၵ်းသွၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇလွတ်ႈလႅဝ်း   

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇ သဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img