Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

Must read

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းထိူၼ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။

Photo CJ- ၸၢႆးဢၢႆႈၸိုင်း ၵူၼ်းပၢင်ႇၵေႇတု မိူင်းၵိုင် ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/7/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးၸိုင်း ဢႃယု 30 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇလႅင် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းထိူၼ်ႇ  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင် လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၸိုင်း ပဵၼ်ၸၢဝ်းလွႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်၊ ၼႃႈဢူၵ်း၊ ၶႅၼ်မိုဝ်း 2 ၶွၼ်လႄႈ ၼႃႈၶႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇ ႁူင်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ယဝ်ႉ ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၸၢႆးဢၢႆႈၸိုင်း ၵူၼ်းပၢင်ႇၵေႇတု မိူင်းၵိုင် ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႆႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ် ၸၢႆးၸိုင်းၼၼ်ႉသူင်ႇႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင် ။ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႄႈ လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇ ယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။  

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီၼႆႉ သိုၵ်း RCSS လႄႈ  SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း