Sunday, September 24, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၵိုင်

သင်ၶတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ (ဘက) 7 တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ - ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈပၵ 7 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ဝၼ်းၸၼ် ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈတင်း မိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ   (ဘက) ဘုန်းတော် ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း 7...

မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3-4 ၸႄႈဝဵင်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပၼ် မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ယွၼ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်း  ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၵိၼ်ၽၵ်းထိူၼ်ႇသေတႃႉ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ႁႃမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ။  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ ပၢင်လူင် လွႆလႅမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ   ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃႁဵပ်း၊ ႁႃၼေႃႇ၊...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလဵပ်ႈၸမ်ဝၢၼ်ႈ/ဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ

မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈလႄႈ လွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း   မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃး ယူႇႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈဝဵင်း သဵင်ၵွင်ႈၸၢင်ႈတႅၵ်ႇၵူႈၶၢဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်  ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းသင်ႇႁၢမ်ႈ ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝႆႉဝႃႈ တႃႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵူၼ်းၼႂ်းထုင်ႉလၢႆးၶႃႈ...

ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ တၢင်းၵေးၽၢင်ဢိင်ၽြႃး တီႈၵုၼ်ၼမ်ႉလၢဝ်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ပွႆးဝၢင်းႁၢၵ်ႈမၢၵ်ႇဢုတ်ႇငိုၼ်း/ ၶမ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ တၢင်းၵေးၽၢင်ဢိင်ၽြႃး တီႈၵုၼ်ၼမ်ႉလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မီးသင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး တမ်း ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇငိုၼ်း/ ၶမ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ တၢင်းၵေးၽၢင်ဢိင်ၽြႃး ထမ်ႇမၸၵ်ႉၵမုတ်ႉတြႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၽွင်းတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉသင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈသင်ႇ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ/ ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈၵွင်းမူးၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းတေထိုင်၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး  တုၵ်းယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပွႆးလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းပၢင်ပွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 12-14/5/2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 - 15 ၶမ်ႈ)...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ  ၶႃႈတူဝ်တၢႆ  

ဢွၼ်ႇယိင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယူတ်းယႃတူဝ်လႆႈ 3 လိူၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2022 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းထူၺ်းလိုၼ်း ဢႃယု 28 ပီ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈသူင်ၶလႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ။ မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈတေမၼ်းၼၢင်းမီးလွင်ႈတုၵ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵူၼ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ၽူႈၸၢႆး  2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးသၢမ်   လႄႈ လုင်းလမ် ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၊ ၶႃၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/4/2022 ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ။ လုင်းၸၢႆးသၢမ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ လူႉတၢႆပႅတ်ႈ၊ လုင်းလမ်တႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ၊...

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်  ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၊ လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ဢၢႆႈၼႄး/ မၢႆးဢၢႆႈၼႄး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ပေႃႈမႄႈမၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႂ်းၵႄးပၢင်ႇၵေႇတု...

ထူဝ်ႈ/ ထေႃႈ တၢင်ႇၵူၼ်းဝႆႈၽြႃး လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 10 ပၢႆ

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းမႃးဝႆႈၽြႃး တီႈထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်သေ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/3/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ထူဝ်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းမႃးဝႆႈၽြႃး  ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းသေ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလူႉတၢႆ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း    သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလွႆ လႅမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵႃႈယူတ်းယႃ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2022 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်ႇၵေႇတု - ပၢင်ၼိမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။...

ပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင် ၵၢတ်ႇႁၢမ်းထႅင်ႈ ပဵၼ်ပီႈတီႈ 3

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉသေ ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၊ ၾိင်ႈထုင်းဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၵၢတ်ႈႁၢမ်းပဵၼ် ပီထူၼ်ႈ 3။  ပွႆးလိူၼ်သီႇ မူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ႁၢမ်းၸတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2020   တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင် ပီ 2022 ပီၼႆႉ လႆႈ 3...

ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP မိူင်းၵိုင်

 ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  မၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ် ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းသေ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉႁိမ်းၸမ် 2 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ်တူဝ်တၢႆၶိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ တူဝ်တၢႆသမ်ႉပေႃးၼဝ်ႈမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တူဝ်တၢႆမၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ ၵႂႃႇႁၼ်တီႈထမ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/3/2022 ။ မၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ TNP...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈမႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ဝႆႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းထုင်ႉယိူင်းငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ယူႇသေတႃႉ မႆႈၸႂ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်၊ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း လူင်းမႃးထိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။  ၵူၼ်းထုင်ႉယိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးမူတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမူတ်း၊ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ 50 ပၢႆ ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းသူၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သဵင် ၵွင်ႈမၢၵ်ႇ ယဵၼ်လူင်းတဵတ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢင်ၸိူဝ်း တႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယေးၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လၢႆလွင်ႈ။ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်းပၢင်ႇမူၺ်ႇတေႃႇ မိူင်းၵိုင်။ ၵူၼ်း  မိူင်းၵိုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ  

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2022 သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃး SSPP ၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img