Friday, March 31, 2023

သင်ၶတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ (ဘက) 7 တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ – ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈပၵ 7 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။  

Photo: ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ/ ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ဝၼ်းၸၼ် ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈတင်း မိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ   (ဘက) ဘုန်းတော် ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း 7 ဢွင်ႈတီႈ။ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်သၵ်း (ငဝ်ႈငုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း)၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၽွင်း သႅင်၊ ဝၢၼ်ႈပူင်းယၢမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပူး ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်း 7 ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီး ၼႂ်းဢိူင်ႇ ပၢင်သၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်​​ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ​​လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုတ်ႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ​​သေတႃႉ ပႆႇလႆႈသွၼ် လႆႈႁဵၼ်းၸိူင်ႉပိူၼ်ႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ​​ၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢၼ်တူၵ်းၸွၵ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းဝႆႉ​​ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ​​။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်း ႁွင်ႇပွတ်းၸၢၼ်းဝႆႉၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်​​တေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇတႄႉ ​​​​တေသွၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ​​တေႃႇ ၸၼ်ႉႁႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၵုမ်းသွၼ်(ပၵ) ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇၵႂႃႇ 7 တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ဢၵ်ႉၵမႁႃႇသတ်ႉ ထမ်ႇမ​​ၸေႃႈတိၵထၸ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဝိရိယ ၵျွင်းဝဵင်းၸၢမ်ဝၢၼ်ႈလီႈ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇ တိၵ်ႉၶၺႃႇၼ ၵျွင်လူင်ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈ ဝဵင်းသီႇ​​ပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သြႃႇၸဝ်ႈၵျွင်းပၢင်ဝႃႈ၊ သြႃႇၸဝ်ႈၵျွင်းပၢင်သၵ်း ႁူမ်ႈသြႃႇ ၸဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်းတင်းသဵင်ႈလႄႈ သြႃႇ ၸဝ်ႈၸၼ်ႇတိမႃႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းရင်ႇၶၼႃႇယၵၸႄႈဝဵင်း ၵျွင်းၵၢင်တူင်ႈ သြႃႇၸဝ်ႈဝႃႇရိၼ်ႇတ ၵျွင်းတူင်ႇလၢဝ်းႁွင်ႇ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်​​သေ လူင်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ မီးၽူႈၵူၼ်းလီ ၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ပပ်ႉလိၵ်ႈလႄႈသင် ငိုၼ်းလိူၼ်​​မေႃသွၼ်ၶဝ်လႄႈသင်ၼႆ​​ ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်း လႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်း 096-838-146-44 ၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း