Saturday, July 20, 2024

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ

Must read

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်  ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၊ လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢႆးဢၢႆႈၼႄး ဢွၼ်ႇၸၢႆး 3 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 13/3/2022 ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ လွႆလႅမ်

ဢၢႆႈၼႄး/ မၢႆးဢၢႆႈၼႄး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ပေႃႈမႄႈမၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႂ်းၵႄးပၢင်ႇၵေႇတု – ပၢင်ၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်ၵိုင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 12/3/2022 ၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်  ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ် ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃမၼ်းၸၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ယူတ်းယႃဝႆႉမီးၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉယင်းပႆႇၶႅၼ်း။ တေလႆႈသိုပ်ႇယူတ်းယႃထႅင်ႈၼႆသေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်းတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ။

- Subscription -

 ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ပေႃႈမႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး 3 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉ ၺႃး တီႈၶႃႈဢွၼ်ႇမၼ်းႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ။ လႆႈပူၵ်ႉဝႆႉလႄႈပေႃးမႃး ယိပ်းတူၺ်း ပိုတ်ႇတူၺ်း ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ႁွင်ႉႁႆႈၵမ်းလဵဝ်။ မၢင်ၶမ်ႈမၢင် ၶိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလႆႈဢေႃႈ။ မၼ်းတေၸဵပ်းႁႅင်းၼႃႇႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ လီဢီးလူၼႃႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။  

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႆႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၶႃႈၶႂႃမၼ်းၸၢႆးႁႅင်းဝႆႉ၊ မေႃယႃၶဝ်မႃးသႂ်ႇပၼ်ယႃႈယႃသေ ပူၵ်ႉဝႆႉပၼ်။ ငိုၼ်းဢမ်ႇမီးၼႂ်းမိုဝ်းလႄႈ လႆႈပၼ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃးၵူၺ်း။ တႃႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃ၊ တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ငိုၼ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇ။ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“  တႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ႁင်းၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇၼေႃ။ လႆႈပႅင်းၵိၼ်ၶႃႈဢေႃႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉ လူဝ်ႇတင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ” 

မၢႆးဢၢႆႈၼႄး ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယႃႈသႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2022 ၶဝ်ဢၢၼ်းၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်ႇၵေႇတု – ပၢင်ၼိမ် ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  တၢႆထင်တီႈ ။ မၢႆးဢၢႆႈၼႄးၶႃမႄႈလုၵ်ႈသမ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈသူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ်။ ယၢမ်းလဵဝ်   ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၊ မၢႆးဢၢႆႈၼႄး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇတႄႉ  ယင်းပႆႇၶႅၼ်း။

ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်း SSPP လႄႈ  RCSS ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၵႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ။ ဢၼ်ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သေတၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆမႃးလုမ်း လႃးၵေႃႈမီး။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝူဝ်းၵႂၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ တၢႆႁၢႆမီးတင်းၼမ်။ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်း မိူင်းတႆးဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း သေ လူႉတၢႆမီး ႁိမ်း 20 မၢတ်ႇၸဵပ်းမီး 50 ပၢႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်လႆႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈပူတ်းၽဵဝ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းသေၵမ်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈဢၼ်ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးသေမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း