Tuesday, November 29, 2022

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ ဝဵင်းပေႃးယဵၼ်

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်  ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်း မိူင်းပေႃးယဵၼ်။

မိူင်းၵိုင်

 ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းပႃးၸဵမ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆၵၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇပေႃးမီးၽႂ်မႃးသိုဝ်ႉမႃးၸၢႆႇ၊ ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းတွၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးၵိၼ်၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးလႄႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ်သီႇသီႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈႁၢမ်ႈသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းသေလႄႈ  ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉလႄႈ မိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇၵိုၼ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။   ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၵမ်   ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး – မိူင်းၶႄႇ    ။ ၵူႈပွၵ်ႈ 11 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်း ၵႂႃႇမႃးယူႇ။ တေႃႈလဵဝ်ၵၢင်ၶမ်ႈ 7-8 မူင်းၵေႃႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ်သီႇယဝ်ႉ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ လိူဝ် ၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ် ဢမ်ႇႁတ်းယူႇ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ၊ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ မီးၵူႈႁိူၼ်း။

“တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈၵူဝ်ဝႆႉလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်း ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် သိုၵ်းသိူဝ် ၵေႃႈၼမ် ယူႇတီႈ လွင်ႈ မႆႈၸႂ်ပေႃႈမႄႈသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းဢွၵ်ႇလႄႇ။ ၵူဝ်ၺႃးတီႉၺႃးၺွပ်း  ။ ပွႆးလၢမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး  မီးၵေႃႈဢမ်ႇၵိုၼ်း။  ၵူႈပွၵ်ႈ ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆ တေမီးပွႆးၼူၵ်ႉတူဝ်း ပွႆးသၢင်ႇၵၢၼ်း။  မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ယဵၼ်သီႇမူတ်း၊  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈႁင်းမၼ်း၊ တီႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၵိုတ်းယူႇၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈႁင်းမၼ်းဢေႃႈ။ ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်း မိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ၽွင်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလီၼၼ်ႉ  ႁၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း၊ ႁၢၼ်ႉမႃႇလႃႇ (ၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ)လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈ  ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ။ ဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵူႈဝၼ်းၵူႈၶမ်ႈ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ(ၸၢဝ်းၶိူဝ်း)သမ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်၊ ႁႃလမ်းတီႉၵၼ် ။ ဝၢႆးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းသွၵ်ႈတဝ်လမ်းၶၢဝ်ႇသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းယူႇႁိူၼ်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်ႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇလႆႈၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် ၊ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ၊ ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင် – ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း