Tuesday, June 18, 2024

ၶူးဝႃးၼွႆႉ(ထမ်ႈမႄႈသႃ) တေလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းသိုပ်ႇၸႆးတႃပၼ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

Must read

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ (ၶူးဝႃးၼွႆႉ)   သၼ်ပႃႇတွင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းပၢင်ပွႆးလူႇသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ် သိုပ်ႇၸႆးတႃပၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်။

Photo: Phra Nateethep Somkun/ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ – ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး သိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ

  ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ (ၶူးဝႃးၼွႆႉ) (ဢၼ်တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းတီႈထမ်ႈမႄႈသႃ- မႄႈဝၢင်း) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ  ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းသိုပ်ႇၸႆးတႃယိုၼ်ႈ ထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ ပွႆးလူႇတၢၼ်းၵထိၼ် တီႈဝတ်ႉၼွင်ပိုင် ဢိူင်ႇယုဝႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ပႃႇတွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅၼ်မွင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ ယူႇ တီႈ ၶူးဝႃးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ (ၶူးဝႃးၼွႆႉ) ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးသေ သိုပ်ႇၸႆးတႃ ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၶူးဝႃးပေႃႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉ။  ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းမႃးပဵၼ်ပထၢၼ်း(ဢွၼ်ႁူဝ်)လူႇတၢၼ်း ထႅင်ႈ။  မွၵ်ႇထိုင် တၵ်ႇၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃး ႁူမ်ႇလူႇတၢၼ်း ၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေသိုပ်ႇၸႆးတႃ ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ၊ ယၢမ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈ လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်၊ ယၢမ်း 11 မူင်း ၵၢပ်ႇသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ လဵင်ႉလူ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး။ ယၢမ်း 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း သုတ်ႇမူၼ်းလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းသမ်ႉ တေၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ် ၸဝ်ႈ (ၼႃႈတၵ်း 32 ၼိဝ်ႉ) တီႈဝတ်ႉသူပ်ႇသဝ်ႉလႄႈ ဝတ်ႉထႃးၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈထႃး ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းၽုၼ်း ၸိုင်းထႆး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ၶူးဝႃးၼွႆႉၼႆႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼႂ်းထမ်ႈမႄႈသႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဝၢင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇသၢမ်လိူၼ်၊ ၸင်ႇႁႃဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ။ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးယင်းၵႂႃႇလူႇၵႂႃႇဝႆႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီငၢမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း