Saturday, December 2, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းၵိုင်တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ့်ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ႁႅင်းတီႈမိူင်းၵိုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်ပီ 2022 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ့်ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃး ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယွၼ်းငိုၼ်းၼမ်ႁႅင်းမႃး တိၵ်းတိၵ်းယဝ့် ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ၶဝ်ယွၼ်း 5 မိုၼ်ႇထိုင် 1 သႅၼ် ဢေႃႈ။ ယူႇတီႈၶဝ်ၶႂ်ႈၵဵပ်းဝႃႈ။ ၶဝ်တင်ႈၵဵတ်ႉၼႆ့မႃး မီးမွၵ်ႈ လိူၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆ့ယဝ့်။  ဢမ်ႇဝႃႈၵႃးသင်ၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းၵဵပ်းယူႇႁဵတ်းၼၼ်ယဝ့်” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ့်ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆ့ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တူၼ်ႈတီး – လႃႈသဵဝ်ႈ ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁူင်းယႃ ၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးလတ်းၵႂႃႇၼႃႈၵဵတ်ႉၶဝ်ၸိုင် ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူႈလမ်း။ယွၼ်ႉဝႃႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇၼႆႉ တိုၼ်းတင်ႈဝႆႉတီႈတၢင်းဢၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵႃးတိုၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈသေလမ်း  ၸဝ်ႈၵႃးမိူင်းၵိုင်သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ ။

 ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ဢမ်ႇပေႃးၵႂႃႇၵႆၵေႃႈ တိုၼ်းၵဵပ်းငိုၼ်းယဝ့်ဢေႃႈ။ၵႂႃႇၵေႃႈၵဵပ်းမႃးၵေႃႈၵဵပ်း။မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ၵႂႃႇဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် မိူဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ့်ၵေႃႈ တီႈၵဵတ်ႉၼႆ့ လႆႈငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ့်ၶႃႈ ။ၵႃးၼိုင်ႈလမ်းလႂ် လႆႈပၼ်ထိုင် သႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇ (120,000) ပျႃးၸိူဝ်းၼႆ့ဢေႃႈ။ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ့်ပႂ့်ၵဵပ်းယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉတင်ႈလၢၼ်ႇ မီးၵႂႃႇၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ပေႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်းတႆး။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁေႃႈရူတ့်ၵႃး လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၸဝ်ႈၵႃး မိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“ တႃႇၶီႇၵႃးၵႂႃႇမႃးၵွႆးၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝူၼ့်ယၢပ်ႇယဝ့်မိူဝ်ႈလဵဝ်။ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ၵေႃႈ ပေႃးယၢပ်ႇယူႇယဝ့်  သမ့်လႆႈပၼ် ၵႃႈလတ်းၽၢၼ်ႇၵဵတ်ႉၼႆ့သေ။ ၵုၼ်ႇၵူႈၸိူဝ့်ၵူႈလွင်ႈၵေႃႈသမ့်ၵႃႈ ။ၵႃႈၸႂ့်ၸၢႆႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈၸိူင့်ၼႆတႄ့ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁတ်း ႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ယဝ့်” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇပႂ့်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း။ မၢင်ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းပူၼ့်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵတ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ထုင့်ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼၼ့်ၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိူဝ်ၼၼ့် ၼၢင်းယိင်းမၢင်ၵေႃ့ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပူၼ့်ပႅၼ် တိူဝ့်ၼိူဝ့်တိူဝ့်ၼင်ၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း