Wednesday, April 24, 2024

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁႄႉယိုဝ်း တၢႆ 5 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း  ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆးယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ တီႈဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၶႆ့ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၸိုင်ႈထႆး။

Photo : MAESAIPRESS- ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈ ၵဵင်းႁၢႆး

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့ သိုဝ်ႇ MAESAIPRESS တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မီၵူၼ်း10 ၵေႃႉ တေႃႉယႃႈမ  ၶၢမ်ႈၶဝ်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး တီႈလွႆသုင်တီႈၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ဝတ့်ၼွႆႉလွႆတုင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႆ့မႂ်ႇ တီႈဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၶႆ့ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၸိုင်ႈထႆး ၵႆၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈၽႃၶၢဝ် 3 လၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ  ။ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၵိုတ်းသေတႃႉ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်း ၸင်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းႁႄ့ႁၢမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းလူ့တၢႆ 5 ၵေႃႉ လႄႈ ပၢႆႈလွတ်ႈ 5 ၵေႃႉ သိမ်းလႆႈပႃး ၵွင်ႈပွတ်း 1 လဝ်း လႄႈ ယႃႈမႃႉ  ႁႃႈသႅၼ် (500000) မဵတ့်။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၼၼ့်ၵေႃႈ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၸွပ်ႇႁူႉဝႃႈ မီးရူတ့်ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် 3 လမ်း လုၵ့်တၢင်း လႅၼ်လိၼ်ဝဵင်းႁႅင် ႁေႃႈလတ်းမႃးၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ – ဝဵင်းပၢဝ့်(พร้าว)  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸင်ႇတင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ သိမ်းလႆႈ ရူတ့်လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢႆထပဵၼ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ့်ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇသေ သိမ်းလႆႈ ယႃႈမ ၼိုင်ႈလၢၼ့်ၵဝ်ႈသႅၼ်ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇ 1,990,000 မဵတ့် ဢၼ်သႂ်ႇ ထူင် ၸၢၼ်ႈသီသွမ်ႇဝႆ့ 11 ထူင်။ 

Photo : MAESAIPRESS – ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၶႆ့ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့်ၼၼ့်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်  မိူဝ်ႈတိုၵ့်ပႂ်ႉယၢမ်းဢဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးယူႇၼၼ့် လႆႈႁူပ့်ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ။ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 10 မိၼိတ့် မီးၵူၼ်းလူ့တၢႆ 6 ၵေႃႉ။ ယိုတ်းလႆႈ ထူင်ပိူဝ့် 19 ထူင် ၼႂ်းၼၼ့်မီး ယႃႈမဝ်းၵမ် သႅၼ်းၵတ်ႊတမိၼ်ႊ တင်းသဵင်ႈၼမ့်ၼၵ်းမီး 300 ၵီႊလူဝ်ႊၵရႅမ်ႊ ။ ယိုတ်းလႆႈပႃးၵွင်ႈ 3 လဝ်း လႄႈ ၾူၼ်း 4 လုၵ်ႈ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇမွၼ့်ပိၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၶဝ် ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈၼၼ့် သူင်ႇပၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ဝႆ့ယဝ့်ၼႆ ၾၢႆႇ သိုဝ်ႇ MAESAIPRESS ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ လွင်ႈတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၶိူဝ်းယႂ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းလႄႈၵႆႉလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ။ ပလိၵ်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း