Friday, February 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023။

 တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ၼႆ့မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သင်ႇၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်   လႄႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇ ဢုပ့်ပိူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႂ် တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းၵူႈပွၵ်ႉယွမ်ႉ ၵူႈၸႄႈဝဵင်း

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၼမ့်လၼ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်မႃးၵဵပ်းယဝ့်ၶႃႈ။ၶဝ်ၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမီးလၢႆၵေႃႉ။ပေႃးမီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၵေႃႈ ၶဝ်တေမၢႆဝႆ့ဝႃႈ (ခရီးလွန်) ၼႆ့ၼၼ့်ၶႃႈ။ ၶဝ်တေဢဝ်သၢႆမၢႆဢၼ်ၵူၼ်းတိုၵ့်မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၼႆ့သေ ပၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸိူင့်ၼၼ်ဢေႃႈ။ တီႈႁဝ်းၼႆ့တႄ့ ၶဝ်ၸႂ်ႉၽူႈၵွၼ်းပွၵ့် တင်း မေႃသွၼ်ၶဝ်သေ လူင်းၵဵပ်းၸိုဝ်ႈၸိူင့်ၼၼ်ဢေႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ သင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆႉသေတီႈတီႈ သေ ၵႂႃႇၵဵပ်းထၢမ်သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း။

ဢၼ်လူင်းၵဵပ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းတူၼ်၊မိူင်းသၢတ်ႇ၊မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊တႃႈလိူဝ်ႇ၊မိူင်းလဵၼ်း ၊မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊မိူင်းယၢင်း၊တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ၵဵင်းတုင်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။

Photo : We Love MongPhyak- သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – လဝၵ လႄႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းတီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၶဝ်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိူင့်ၼႆၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇတႅတ်ႈတေႃး ၵႃႈႁိုဝ်။ၵွပ်ႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈမီးၼမ်။ဢဝ်ၶႃႈဝႃႈတႄ့ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ့ ႁဵတ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင် ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈသင်လူးၼေႃႈ။ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်းၸိူင်ႉၼႆ တေႁႃလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸိူင့်ႁိုဝ်  ။  မၢင်တီႈပိူၼ်ႈယင်း တေဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၵွၼ်ႇလႃႈ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလူး။   ” – ဝႃႈၼႆ။

 တီႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇ ႁႂ်ႈလူင်း  ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း တႄႇဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 ႁႂ်ႈယဝ့်ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ တေၸတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊ 2023 ၼႆ့ လူၺ်ႈလၢႆး  PR  ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း