Saturday, September 30, 2023

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇ

Must read

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉထႃႈ   ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင် ဝႃႈ ၼႆ။  

Photo: ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ၵၢင်ဝၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်း ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉထႃႈ သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉ ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇသေ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉ ပၢႆႈဝႆႉထႃႈ။ သဵင်ၵွင်ႈ ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတၢင်းလွႆဢီႇလမ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸႂ်လီလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။မႃးမီးဝႆႉ ၸွမ်းၵျွင်းမုၼ် ၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵၢင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၵျွင်းၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတီႈဢိတ်းဢိတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/7/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်းတႄႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် လႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵၼ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၵိုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် တႃႇတေၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၽၵ်းၶဵဝ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽွင်းၼႆႉ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵႆႉၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်  ၽွင်းၶဝ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း