Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉ SSPP ထွႆ 3 တပ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း

Must read

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၸႂ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွႆတပ်ႉ တီႈလွႆၼၢႆး 1 တီႈလႄႈ မၢၼ်ႈပဵင်း 2 တီႈ ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်း SSPP

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ။ သဵင်ၵွင်ႈၼႆႉ တေ တႅၵ်ႇႁႃႉဢမ်ႇတႅၵ်ႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႂ်ႉတူၺ်းတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ။  ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ  တၢင်းၼိူဝ်ပႆႇၸီႉသင်ႇမႃးတႃႇထွႆလႃးလႃး။   ပေႃးၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ တိုၼ်းယိုဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ။ သင်ၸိူဝ်ႉ ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႆတႄႉ  တေဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ။    ၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢၢၼ်းတႅၵ်ႇတင်း မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

  ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/7/2022 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်တူဝ် တႅၼ်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်းမၢႆ 2 ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ SSPP ထွႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း  ၊ တေမႅၼ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ၼႆႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၸႂ်ႉ SSPP/SSA  ထွႆ 3 တပ်ႉၼႆႉမႃးလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တင်းမူတ်း 4 ၵမ်းယဝ်ႉ။ ၸွင်ႇ SSPP/SSA   တေထွႆဢမ်ႇထွႆတႄႉတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း