Thursday, June 20, 2024

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇလိင်ႇတ  ႁူဝ်ပဝ်ႈ ယေးငိုၼ်းဝူင်းမႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:20 မူင်း ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇလိင်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ယေးငိုၼ်းဝူင်းမႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်း မိူင်းၵိုင် လူ့လွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃယုလႆႈ 56 ပီ ဝႃႇသႃ 36 ဝႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇလိင်တ ႁူဝ်ပဝ်ႈယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ ၽွင်းသူင်ႇတူဝ် ၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး တႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

 “ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်း လႆႈလွၼ်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းတၢင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း၊ ၽွင်းႁွတ်ႈထိုင်တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ။ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်ႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီးၶႃႈ။ ၶိုၼ်းလႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းပွၵ်ႈမႃးထိုင်မိူင်း ၵိုင် ၵျွင်းႁူင်းထမ်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်း မိူင်းၵိုင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈသုင်၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်လႄႈ ပွတ်ႇၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇလိင်တ ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူင်းထမ်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ယေးငိုၼ်း ဝူင်း မႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မႃး တင်ႈတႄႇ ပီ 2011 ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ပေႃးလွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ပဵၼ်ၵေႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇလိင်ႇတၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး။ ၸဝ်ႈၶၢႆႉမႃးၼင်ႈဝတ်ႉ ႁူင်းထမ်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း