Wednesday, March 22, 2023

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇ 1 ၵေႃႉ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 4 လုၵ်ႈ  တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ – ၽွင်းသႅင် ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ – ဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် ဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 4 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ – ၽွင်းသႅင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇၽူႈၸၢႆး မၢတ်ႇ ၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ႁပ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ် ႁႅင်း ၼႆဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ – ၽွင်းသႅင် ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022

“ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၼမ်လႄႈ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးထၢမ်ၵႂႃႇၼႆ ၵဝ် ၼႄးမႂ်း၊ မႂ်းၼႄးၵဝ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၶႃႈ ”- ၵူၼ်းမိူင်း ၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4:30 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း RPG – 2 တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇ လိၼ် ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း