Wednesday, March 22, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  ၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ် ၼႆလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်  ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

သိုၵ်း SSPP ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၵျီၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022

တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸွမ်းထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် တူင်ႉ ၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မႃးပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်း၊ ၵၢင်ဝဵင်း၊ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်မႃး ပႂ်ႉ 1 တီႈလႂ် 3-4 ၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် 7-8 ၵေႃႉ။ လွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ပႂ်ႉၼႆႉ လႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵႃး 2-3 လမ်း ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၶဝ် ဢမ်ႇသၢင်း ၵိၼ်ၶဝ်ၼႆလႄႈ မႃးပႂ်ႉၼႆဝႃႇ လႆႈငိၼ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉတူဝ်တပ်ႉမမူးၶဝ် မႃးၼင်ႈတီႈၼႆႈဝႆႉလႄႈ မႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမၼ်းလႄႈ ပႂ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း ဝႆႉယူႇသေတႃႉ   လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးတႄႉ  ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ။ ပဵၼ်သၢႆသိုၵ်း မၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ။ လွင်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးတႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉၶဝ်ဢၼ် ပၵ်းဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 6 လွႆလႅင် – လွႆမေႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼမ် ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ဝတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်း ၶဝ် ယူႇဝႆႉၼမ်”- ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ မီးဝႆႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 514 တပ်ႉလဵဝ် တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼိူဝ်လွႆဢွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း