Thursday, April 18, 2024

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4:30 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း RPG – 2 တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇ လိၼ် ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် ထူဝ်ႇလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈၶႃႈ၊ မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်သေ ယိုဝ်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၶႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ တူဝ်သတ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သူၼ်ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇမႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်သူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် ၸၢႆးတီႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး  ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတူၼ်ႈထူဝ်ႇလိၼ်လူႉၵႂႃႇတၢင်းၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 2 ဝႃး ပၼ်ႇမူၼ်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် ထူဝ်ႇလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ၼႆသေတႃႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ် တူၵ်း ၸႂ် ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈသူၼ်၊  ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵၢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ် ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း