Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၵိုင်  ပၢႆႈၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးမီးၵူႈဝၼ်း

Must read

 ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၊ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇမီးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွတ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၊  ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်း မီးၵူႈဝၼ်း ။

ၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်
Photo CJ-ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၵူၼ်းၵမ်လႄႈ မၢဝ်ႇသၢဝ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ၊ သၢပ်ႇ ဝဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းၵိုင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ် မၢဝ်ႇသၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶိုၼ်ႈၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယိင်း/ၸၢႆး ဢမ်ႇၼၼ်ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မီးၵူႈဝၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၸူဝ်းၵၼ်ပၢႆႈတင်းႁေႃတင်းႁိူၼ်း တႄႉၵေႃႈမီးဢႄႇ။

“တင်ႈတႄႇ ပီၵၢႆၼၼ်ႉမႃး လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ လႆႈငိုၼ်းထႆး မႃးလႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉ လႆႈၼမ်ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းမီး လုၵ်ႈလၢင်းၼမ် ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ။ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပၢႆႈတင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးမႃႇမီးႁႅင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်”- ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇ ၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 လိူၼ်မႃးၼႆႉၵူၺ်း ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉ ၾႆး၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ   ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် သွင်သၢမ်ပုၼ်ႈ ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမိူင်း ဢမ်ႇလူင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၼ်သင် ။

ၾၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းထႆးတႄႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထႆးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊ ၵတ်ႉသ်ၼႆႉဝႃႈ- ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မီးၵူႈဝၼ်း။ ၸွမ်းသဵၼ်ႈသၢႆလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၼိုင်ႈဝၼ်းမီးၼႂ်းၵႄႈ 80 ထိုင် 100 ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၢၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၢၼ်း  ၵႂႃႇၵုင်းထဵပ်ႈ၊  ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၢၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းမလေးသျႃးၵေႃႈမီး – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း