Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 500 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 500 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  သိုၵ်းသိူဝ်တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈ။

- Subscription -
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈဝၢင်းထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇလႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

ၵူၼ်း  မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတႄႉမီးတီႈဝၢင်းမူၺ်ႇတေႃႇ မွၵ်ႈ 200 ၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း မွၵ်ႈ 300 ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီးမွၵ်ႈ 500 ၼႆႉၶႃႈ။ ဢၼ်ၵိုၵ်းၶၢင်ႉဝႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းသိူဝ် တူင်ႉ ၼိုင်ယူႇဝႆႉလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  တီႈဝၢင်းမူၺ်ႇတေႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃလမ်၊ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ် မၼ်းသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမူၼ်းလႄႈ ဢိူင်ႇလုၵ်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ၼင်ႇၼႆ။

“မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸိုၵ်ႉတႄႉ ပွၵ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ   ပႆႇႁတ်းမိူဝ်းၵၼ်။ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈယူႇၶႃႈ။  ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼၼ်ႉမႃး   RCSS လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၵိုင်လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ၽႅဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ မီး ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း