Thursday, July 25, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းပၢင်ႇၵေႇတု ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉတႃႇလွမ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း

Must read

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉတႃႇႁဵတ်းႁူဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃတူဝ်။

Photo CJ- ၼၢၢင်းယိင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႉလႅင်ပၢင်ႇၵေႇတု ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽယင်းၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉတႃႇလွမ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း

ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇလႅင် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ။  ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼၼ်ႉ ယုပ်းၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းဢၢၼ်းၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉတႃႇမႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၼႆဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ ထိုင် မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၵေႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၶႃႈ။ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းၶႃမၼ်းၼၢင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ လွႆလႅမ်ဝႆႉ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃတီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ်လၢတ်ႈဝႃႈ တိူဝ်ႉပႃးလုပ်ႇၶႃမၼ်းလႄႈ တေလႆႈဢဝ်လဵၵ်းသတီႊလ် ၾင်သႂ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ တႃႇယူႇၵိၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းယူတ်းယႃ ။  

“  ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸွႆႈၵၼ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ မီးၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ် 1 မိုၼ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ။”-  ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ  သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသမ်ႉ ၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇၵၼ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယုပ်းၽၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ်တႄႉတႄႉ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇထုင်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ၽဵဝ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။ 

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း