Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 2000 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ်  ။

- Subscription -

ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းတီႈသုတ်းတႄႉ ၽၵ်းၶဵဝ်၊ ႁူဝ်မီႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ၽၵ်းႁႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁုင်ၵိၼ်ႁုင်ယမ်ႉယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သမ်ႉတိုၵ်ႉတေလႆႈသိုပ်ႇယူႇၶၢဝ်းယၢဝ်းထႅင်ႈတႄႉတေၵိၼ်းတႄႉဢေႃႈ။ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵုင်းၸူင်၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇႁၢတ်ႇ၊ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၵူၺ်ႈ၊ ဝတ်ႉၵုင်းၵၢင်၊ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၶမ်း၊ ဝတ်ႉၽႃၶိူဝ်း၊ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵၢင်၊ ဝတ်ႉၵမ်ႇမထမ်း၊ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼႃးလူင်ဢွၵ်ႇ၊ ဝတ်ႉလွႆလႅင်၊ မူၺ်ႇတေႃႇလႄႈ ထမ်ႇမရူင်ႇၵျွင်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉတႄႉ သဵၼ်ႈသၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 18/1/2022 ၼႆႉ လင်ၶႃး ႁိူၼ်း တင်းမူတ်းမီး 506 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 1,556 ၵေႃႉ လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ 99 တူၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တင်းမူတ်း တေမီး 2,000 ပၢႆ ႁူမ်ႈပႃး တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း၊ ၼႂ်း ဝၢင်းႁိူၼ်း၊ ၼႂ်းသိုင်ႇ ၸိူင်ႉၼႆႉ တေမီးထႅင်ႈမွၵ်ႈ 500 ၼႆႉ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မီးၵႂႃႇ 2,000 ပၢႆ ။ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇယဵၼ် ၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဵင်ႈၶႅင်ႁႅင်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း