Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ် ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်

ပၢင်တိုၵ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းထႅမ်ႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်မူတ်း၊ သိုၵ်မၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ်ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇႁႃတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း တၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈတူဝ်တၢႆမႃးၶိုၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း တၢင်းမိူင်းပၢႆးၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်  တပ်ႉ ၶမယ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး 517 မိူၵ်းပွၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မဵဝ်းသီႇႁ ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်း ။...

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်း PNLO  တင်း RCSS

ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆမွၵ်ႈ 10

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉလႄႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-22/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 18...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 100 ပၢႆ တီႈမိူင်းၼွင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢၼ်လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈ ဝတ်ႉလူင်မိူင်းၼွင် (ၵျွင်းမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023  ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ့်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်လႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ပႆႇၼိမ်လႄႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပၢင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉၵၢတ်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး တႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 300 လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး။   ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၵေႃႈပႃးလၢႆလၢႆၵေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း MDY-PDF(မၢၼ်းတလေး ပီႊတီႊဢႅပ်ႉၾ်) ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းယိုတ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

PDF ထွႆသိုၵ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် မွၵ်ႈ 40 ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်း PDF ထွႆထွၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းလွႆတၢင်းထိူၼ်ႇ ၶဝ်ႈမူၵ်းၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင် ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 500

သိုၵ်းၸၢၼ်း - သိုၵ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း လႆႈသွၼ်ႈမူၵ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉလႄႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း SSPP တင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပဵၼ်ဢၢၼ် ပဵၼ်ဝတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ် ဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်း ၶႂ်ႈဝႃႈတင်းဝၢၼ်ႈ ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပႃတႅပ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁီး ၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ PNLO/PNLA လႄႈ RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉမႃး။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႇၼိူဝ်ႉမႆႈ ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈယူတ်းယႃ။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်သေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ လၢႆလၢႆဝၼ်းၵေႃႈ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF, TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 60 ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-16/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် 7 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ် ၵၼ်ႁႅၼ်းၶူဝ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းထိုင် 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ႁႅၼ်းၶူဝ်းပၢႆႈ ၶဝ်ႈဝဵင်း တင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

RCSS လႄႈ SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၸလၢႆးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ သဵင်ႈၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇႁိုင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ "သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတၼ်း ဢွၵ်ႇႁိုင်။ မွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵူၺ်း။ ထွမ်ႇသဵင်ၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇဢၢပ်ႈၸႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ လႅပ်ႈႁူပ်ႉၺႃးၵၼ်သေယိုဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မီးလွင်ႈတီႉလႆႈၵူၼ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁေၼႆဢေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈသေ မၢၵ်ႇ လူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ သွင်လင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း သွင်ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2023  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:21 မူင်းထိုင် 10:15 မူင်း ၶွင်ႇသီႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7/4/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃ့ တိူဝ့်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း Jop for kayah လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img