Wednesday, February 8, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်း

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆ့လႄႈ PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း။ ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈသင် ဢဝ်ၵႃးတႅင့်( ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး  တိုၼ်ႇပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႁႄတူင့်တိုၼ်ႇ လႆႈပၢႆႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းထိုင် 9 မူင်းပၢႆၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၸၢတ့်တေႃႇယႃႇ တီႈမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႁႄတူင့်တိုၼ်ႇ ၽူင့်ပၢႆႈၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ...

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈမိူင်းပၢႆး လူ့ၵွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်၊  မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇဝၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ဢွၼ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်လူင်တူၵ်းသႂ်ႇလူ့ၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဢိူင်ႇၼမ့်ၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်း  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ်။ ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၼမ့်ၸလၢပ်ႈ ဢၼ် MNDAA ၶဝ်ပၵ်းတပ့်ဝႆ့ၼၼ့်ဢေႃႈ။ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။ပၢင်တိုၵ်းတႄ့ ႁိုင်မွၵ်ႈ 1...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ႁိူၼ်းယေးလႅဝ်ၽႅဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 200 ပၢႆ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးတေယူႇ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈ ဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီး ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA  တၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃ့

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမူႇၸေႊ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင့် လူ့တၢႆ 1 ၵေႃ့၊ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းသႅင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇယူႇ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ သေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပၼ်ႇလဵပ်ႈယူႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မႃးတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တင်းၼမ်သေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၼမ် – TNLA မၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း 9 တပ်ႉၵွင်  လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 50 မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 60 ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈ။ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ၼႆႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:15 မူင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၽဵဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 12 လမ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ - မိူင်း ၵုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းၸုမ်း PDF...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 6 ဝၼ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း  သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ထိုင် 12/12/2022  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ တိူဝ့်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူ့လႅဝ်တင်းဝၢၼ်ႈ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆ့ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတေ့ဢေႃႈ ။ ၸဵမ်ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၾၢႆႇလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်း ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ ၊ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈ တႅၵ်ႇယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 437 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်လၢႆလမ်း လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ထပ်းၵၼ်မႃး 5 ဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁဵင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-11/12/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းတဢၢင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 လင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 2 ႁဵင်ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းလူင်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉ သိုၵ်တဢၢင်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႆႈ 4 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁိမ်း 2000 ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းလၢတ်ႈ။ ၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 10/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇ ၵႂႃႇ 5 လင်ပႃးတင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တူၵ်းၸႂ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းတေပၢင်တိုၵ်းၼႆသေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇလၢဝ်ႇၵၢႆး (လဝ်ႉၵႆႇ) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆလႄႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ သေ ၼႅတ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈပဵၼ်သၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး/လဝ်ႉၵႆႇ)  ဢွၼ်ၵၼ်ႁႅၼ်းၶူဝ်းႁိပ်ႈၼႅတ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇၶိုၼ်ႈရူတ်ႉၵႃးတီႈတႃႈရူတ်ႉႁိမ်း  Laukkai City  ရူတ်ႉ ပေႃးတဵမ်ၵူႈလမ်း။ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်တူၵ်းၸႂ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆလႄႈ ႁိမ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵႃးပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵႃးဢေႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေပွၵ်ႈႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇၸူးလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၼႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ မိူင်းငေႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img