Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20-22/07/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ သွင်ၾၢႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းတိုၵ်းၵၼ်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇတၢႆၼမ် ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 21/07/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးတွင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸၢမ်ၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင်လႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း PDF ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇၸၢမ်ၵႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/07/2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဢိူင်ႇၸၢမ်ၵႃး ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉတၢႆ 30 ပၢႆ မၢတ်ႇ 40 ပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 မၢတ်ႇၸဵပ်း 40 ပၢႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2-16/7/2024 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ သွင်ၾၢႆႇၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်၊...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 4

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/7/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ပွၵ်ႉပၢင်ပဝ်းလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵွင်းမူး ၽူႈၸၢႆး 2...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 10 လုၵ်ႈယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 10/07/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပွတ်းၼႂ်ၵူၺ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 10 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် - မၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉ(ရှော့တိုက်ဒုံး) တူၵ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉတူၵ်းတီႈႁိမ်းတႃႈရူတ်ႉၾႆး (ပူႇတႃႇ) 2 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ...

သိုၵ်းရတ်ႉသျႃး တႄႇယိုဝ်း ယူႊၶရဵၼ်ႊ တွၼ်ႈၾၢႆႇႁွင်ႇ

သိုၵ်းရတ်ႉသျႃး ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းယူႇၶရဵၼ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈသႅၼ်မုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်း ထူပ်းၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉ ၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ သိုၵ်းရတ်ႉသျႃး ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈသူႊမီႊ ဢမ်ႇမီးၾၢႆႇႁွင်ႇ မိူင်းယူးၶရဵၼ်ႊ ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ၸႅၵ်ႇၸၢႆႇၾႆး - ၼမ်ႉလႄႈ ႁႅင်းထၢတ်ႈၵႅတ်ႉသ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်ၶႃပုတ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/07/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထိုင် 1 မူင်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

TNLA တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 05/07/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်းပၢႆ သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼွင်ပိင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူင်းမႃးသေ...

သိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေး ပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်း တီႈၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေး ၶိုၼ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်လႄႈ ၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈသိဝ်ႉၵျႃႊယႃႊ ဢၼ်မီးတီႈၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်း ၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈပွတ်းႁွင်ႇၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ လႆႈမွၵ်ႈၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ပႅၼ်ႊၵျမႅၼ်ႊ ၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁု လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸွမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ မၼ်းၸၢႆး လၢတ်ႈဢမ်ႇႁိုင်သင် ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 27...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်လႆႈၵိုတ်းဝႆႉမူတ်း

ဝၼ်းတီႈ 3 ၵျူႊလၢႆႊ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းတင်ႈတႄႇၶမ်ႈဝႃးမႃးထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉတင်းဝၼ်း ထိုင်တီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတင်းမူတ်း ။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶိူင်ႈမိၼ်ၵေႃႈၵိုတ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ။ တေၵိုတ်းလၢႆဝၼ်းတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၵေႃႈပိၵ်ႉဝႆႉၽွင်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ဝႆႉတၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵူႈၾၢႆႇ ၊ တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးမၢၼ်ႈဢၢႆႇ ပၢင်ႁုင်းၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ” - ဝႃႈၼႆ။ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 8 လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ၊ ပွၵ်ႉ 2 လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉလႄႈ ပွၵ်ႉ 1 လူႉတၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈ တူႊရၵီႊ ၸီႉၸမ်ႈလွင်ႈမိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ တႄႇပၢင်တိုၵ်းမႂ်ႇတင်း ႁႅတ်ႉသ်ပူဝ်ႊလႃႊ

ဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈ တူႊရၵီႊ ၶဝ်ၸီႉၸမ်ႈမိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ မိူၼ်တင်ႈၸႂ်သၢင်ႈႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်း ထုင်ႉၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇမႃး သင်ဝႃႈ သိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေႊတင်း သိုၵ်းႁႅတ်ႉသ်ပူဝ်ႊလႃႊ သိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် မႃးထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိုင် ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၸၢင်ႈၵႂၢင်ႈမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊၼႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ - ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်တင်းၸုမ်း ႁႃႊမတ်ႉသ် တီႈထုင်ႉၵႃႊသႃႊၼၼ်ႉ ၸမ်တေသုတ်းဝၢႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉဢမ်ႇပေႃးႁိုင် သိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၶၢႆႉပဝ်ႉမၢႆ...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း 10 ပၢႆ မၢတ်ႇ 10 ပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉ 2 ယၢၼ်ႇၵျိၼ်း လူႉတၢႆထင်တီႈ...

သိုၵ်း TNLA လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်း TNLA တင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း 120 mm ယိုဝ်းၸွႆႈၶိူဝ်းယႂ်း ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 25/06/2024 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img