Saturday, December 2, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်း

ငဝ်းလၢႆးမၢၼ်ႈႁိမ်မိူင်းလႄႈပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027  ၼႂ်းမိူင်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈ သွင်သၢမ်ဝၼ်း တေတဵမ်လိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သၢႆငၢႆတႃႇတေ ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇ ယင်းပႆႇမီး၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိူဝ်းယႂ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈယိၼ်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸဝ်ႈမိူင်းၶုၼ် ၶွင်ၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈပိူင်ႇယၢမ်ႈငမ်းမႃးၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸႂ်လီပေႃးၶႂ်ႈယဵၼ်းပဵၼ် ၸႂ်လမ်၊ ႁၼ်သိုၵ်းသင် ပေႃးၶႂ်ႈထၢင်ႇပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ ယုင်ႈယၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း တတ်းၶေႃးပၢတ်ႇႁူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းၸွႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း တဢၢင်း TNLA...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် တိူဝ်ႉပႃးဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈၸလွပ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈလၢႆလင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၶႄႇလဵၼ်ႈၸိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ပိူၼ်ႈၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 3 ၵေႃႉသေ ဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိူၺ်ႊၵျိင်ႊ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တူၵ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးပၢင်တိုၵ်းမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီးမႃး၊ ၵမ်းၼႆႉၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆ ဝႆႉယူႇ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း...

သိုၵ်း TNLA လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18/11/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၽႄငႃးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း...

ပၢင်တိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈလၢႆလင်။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18 သိုၵ်မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်းတိုၵ်းမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင် ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 9 တီႈ 

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 11.11 ဢၼ်တႄႇပၢင်တိုၵ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 ၼႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် လူမ်ႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 9 တီႈလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ Mobye People Defense Force ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:40 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်း ႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၵွင်ၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 120  ပၢႆ ဝၢင်ႈၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ့်ၶမယ - 129 တပ်ႉၵွင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႇလေႃႇ ၊ ၸေႈတွၼ်ႈ သျီးသျႅၼ်း ၊ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်  တူင်ႉၼိုင်  မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃးၵၼ် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA တင်းတပ့်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ့်ၵွင် ၶမယ 129...

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၶၢတ်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇထိုင် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵိုတ်းၶၢတ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး  ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ  ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵိၼ် တၢင်းယမ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈ  ။  ၶဝ်ႈသွႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုဝ်ႉယဝ်ႉ ။ ႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ...

ၶဝ်ႈမႅၼ်ႈၽွင်းလီပၢတ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီဢမ်ႇႁတ်းလူင်းၼႃး

 ၶဝ်ႈလိူင်ႁူင်းၵွမ်ႉယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းပၢတ်ႇ၊ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်တႃႇလဵင်ႉလူၵၼ်ၼႂ်းပီတေမႃး တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵုမ်ႇ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ  3 ၸုမ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 ၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႆႈမႃး ၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းယဝ်ႉ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ  ၶဝ်ႈၼႃးလိူင် ႁူင်းၵွမ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်းဢဝ် မီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ႈၼႃး   မၢင်တီႈ ပေႃးၵွမ်ႉၼႃႇ ယဝ်ႉ ၊...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈၾၢႆႇတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇပႃးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၊ PDF ဢိၵ်ႇပႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၵၸ ႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင် ႁေႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - ” ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတူၺ်းတေႃႇ လွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် IHL ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ယွၼ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယူႇတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ တႄႇမႃး ယွၼ့်ပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ယွၼ့်ၼၼ် တေၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်တၢင်းၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ10 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3...

Latest news

- Advertisement -spot_img