Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢမ်းထိုင် မွၵ်ႇမႆႇ – မိူင်းၼၢႆး

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ – မိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ် မႆႈၸႂ်ဝႆႉထႃႈ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းပွတ်းသီႇသႅင်ႇ လၢမ်းထိုင်မႃးသေ ထုၵ်ႇၾႆးလၢင်ႉဝဵင်း မိူၼ်တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၼမ်လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးထႅင်ႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး – မွၵ်ႇမႆႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လၢမ်းထိုင်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
မိူင်းၼၢႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ၼွင်ထဝ်၊ ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸမ်မိူင်းၼၢႆး ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးတႄႉ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄၵၼ်ဝႆႉ။ မၢင် ၸိူဝ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်း သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ႁႅင်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးတင်း ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆ 60 လၵ်းပၢႆ၊ ပေႃးဢဝ်ၸူဝ်ႈမူင်းဝႃႈၸိုင် တေႁိုင်မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“သင်ပၢင်တိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး မိူင်းၼၢႆးတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်တႄႉဢေႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶၼ်လူင်း၊ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ။ ၵူဝ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ၵူဝ်ဢိုပ်း၊ ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း၊ ၵူဝ်ၾႆးလၢင်ႉဝဵင်း၊ ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇပုမ်း/ ၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း/ လူႉတၢႆလႄႈ ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း တၢင်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၼၼ်ႉသေ သဵင်မၢၵ်ႇလူင် ယွၼ်ႈထိုင်မႃး တၢင်းဝဵင်းမွၵ်းမႆႇၼႆႉ လင်ႁႅင်းဝႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမွၵ်ႇမႆႇလၢတ်ႈ။

ပၢႆႉဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႉ

“သဵင်မၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႈထိုင် ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၼႆႉ ႁႅင်းဝႃႈႁႅင်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႈထိုင် တၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလိၼ်မုၵ်ႉ ဢၼ် မီးၼႂ်းၵႄႈ မွၵ်ႇမႆႇ – မိူင်းၼၢႆး ၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈမွၵ်ႇမႆႇၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ႁႄၵၼ်ဝႆႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း 1 ဝူင်ႈလႂ် 1 ပွၵ်ႈ မႃးမိၼ်မွၵ်ႈ 2 လမ်းၼႆႉသေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တီႈမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ၶဝ်တေယိုဝ်းၵွင်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၶဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ သေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇယိုဝ်း ၶဝ်လွၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇ ႁူႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သီႇသႅင်ႇ၊ ထုင်ႉပူင်း၊ ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ၊ ၼွင်ဝွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၼမ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇပၢႆႈသေ မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း