Friday, March 1, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30-01-2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။

ပဵၼ်ၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်မီးႁိမ်း ႁူင်းၼေငဝ်းတူင်ႉတဵင်းထၢႆႉ ။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉသႂ်ႇမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်းမႃးၵိုတ်းၸွတ်ႇဝႆႉၼႃႈႁၢၼ်ႉ။

- Subscription -

လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။

ပဵၼ်ၽႂ်ဢဝ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇတီႉလႆႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ – ပဵၼ်ယွၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလႄႈၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁိုဝ်ၼႆယူႇ။ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈႁိူၼ်းယေးၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈသေပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း