Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်း

ပေႃးဢမ်ႇၸဵဝ်းၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပၼ်ႁႃယႂ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၽၢၼ်ၵိၼ်း တင်းဝၢၼ်ႈတင်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ ပီ 2019 ၼႆႉ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မၼ်းတလေး၊ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ဢၼ်မီးဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်း ၾၢႆႇဢိၼ်ႊၵျီႊၼီႊယိူဝ်ႊ ပၢႆးသိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် လႆႈမႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်ၵေႃႈပဵၼ်မႃး။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပိူင်ပဵၼ်ႁၢႆႉၸႃႉသုတ်းတႄႉ တီႈၼႂ်း...

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈဝၢင်း  ၸႂ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပွတ်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ လူတ်ႉၾႆး လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ယင်းပႆႇလႅၼ်ႈၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16 /8/2019  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈဝၢင်း  ၸႂ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပွတ်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ တီႈလူတ်ႉၾႆး လႃႈသဵဝ်ႈ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပႆႇလႅၼ်ႈ တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။ လူတ်ႉၾႆးသၢႆၼႆႉ လႆႈလတ်းၶူဝ်ၵိုတ်ႈ တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/08/2019 ။ ၵွပ်ႈၼၼ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းပဵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် 4 ၵမ်းဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/04/2019 ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဝီး ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။  ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ပွတ်းထိူၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လိူဝ်သေတူၵ်းၸႂ်ဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တပ်ႉမ 99 ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်တၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆၵၢင်ၶိုၼ်ႈမႃး။...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပီ 2018 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ် MIPS ႁၢႆးငၢၼ်း

ပီ 2018 ဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်သုၼ်  တီႈပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်သေ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်ၼၢၼ်းလိူဝ် ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ MIPS ဢိၼ်ႊသတီႊၵျုတ်ႉ မၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵပ်း သိုပ်ႇ ပပ်ႉႁၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပီ 2018  တီႈႁူင်းႁဵၼ်း Melia ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ မီး သၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆ

ပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်ၼၢၼ်းၶိူဝ်းယႂ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇမီး သၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပီ 2019 ၼႆႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၶိူဝ်းယႂ်းႁိုင်ၼၢၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး။  ဢၼ်လႆႈလုတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 4000 ပၢႆၶိုၼ်းပွၵ်ႈယူႇ ဝၢၼ်ႈၽႂ် ႁိူၼ်းမၼ်း ၽွင်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ ၵိုတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 27000 ၵေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼႆ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃႇယု 5 ပီ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉတီႈၵွၵ်းႁူဝ် လႆႈသူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃႇယု  5 ပီ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ။ ယၢမ်း လဵဝ်သူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/03/2019   ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းလႄႈ တိူဝ်ႉမႅၼ်ႈၵွၵ်းႁူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 5 ပီ  ။ မၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသူင်ႇႁူင်းယႃ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ၊ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ  မၢတ်ႇၸဵပ်း  လိူဝ်ႁႅင်း လႆႈသူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃ ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ သီႇပေႃႉ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးၵမ်ႇ ဢႃယု...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်ၸုမ်းႁႅၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးထုင်ႉၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်း ဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ပဵၼ် တပ်ႉမ 33 ၊ ၼႂ်းၼမ်ႉလၼ်ႈသမ်ႉမီးဝႆႉ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး ၶလယ 17 (ဝၢၼ်ႈလီႈ) ၊ ၶလယ...

ၽွင်း RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်တီႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးလေႃႇတိုၵ်းတၢင်းလင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် 500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၽွင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ငႃးသိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ မိူင်းၵိုင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈ တဝ်လမ်းတိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းႁူဝ်ၶၢႆး၊ ႁၢမ်းငၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈ ဝိႁၢၼ်ၸၢၵ်ႈတေႃႇ၊ ဝိႁၢၼ်ၵုင်းမူင်ႈ ၼၼ်ႉ...

ၽွင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ၵမ်းသၢမ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇ RCSS ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်

ၽွင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇ တိုၵ်း ငႃးသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  - ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပီ 2018 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်း 12...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတဵင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း သဵင်ၵွင်ႇဢမ်ႇယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2018 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 569 ၵဵင်းတွင်း တႂ်ႈၵုမ်း ၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 90 ပၢႆၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတီႈမူႇၸေႈၼၼ်ႉ လုတၢႆတီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၶွၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းCasino တေႃႇလွင်း တီႈမူႇၸေႈၼၼ်ႉ တၢႆတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၶွၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ 21 ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်လုတၢႆတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၶွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16 ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးယီႈလႅင်ႇ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း။ ဝၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးယီႈလႅင်ႇလႄႈမေးၼၢင်း ဢိၵ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉမူႇၸေႈ တေမိူဝ်းၼမ်ႉၶမ်း ။ၺႃး သိုၵ်းတဢၢင်းယိုဝ်းၵၢင်တၢင်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၸၢႆးယီႈလႅင်ႇလၢတ်ဝႃႈ-  “ၸၢႆးၶဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ၼမ်ႉၶမ်း။ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမူႇၸေႈ။ ၼႂ်ၼၼ်ႉၶႃတေမိူဝ်းပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်းၶိုၼ်း။...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉ SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 100 ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2018  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ 525 လင်းၶိူဝ်း၊ တႂ်ႈၵုမ်းၵုမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ပွတ်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA ဢၼ် မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈပႃၶီး ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉတူၺ်းသိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်

ဝၼ်းတီႈ 4/5/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းလွႆ  TNLA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း SSPP တီႈ ဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ ထုင်ႉမိူင်း ယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈ ဢမ်ႇၵႆ ဢမ်ႇၸမ်သေ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်းပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈသိုၵ်းလွႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img