Saturday, May 25, 2024

ၽွင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ၵမ်းသၢမ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇ RCSS ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်

Must read

ၽွင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇ တိုၵ်း ငႃးသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  – ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

ပီ 2018 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်း 12 မူင်းတေႃႇ တၢမ်းၶမ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး၊ ႁူဝ်ၶၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ပီ 2018 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်း 9 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇတဵင်ႈ ဝၼ်း သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းထႅင်ႈ – ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၸူး ႁၢမ်းငၢႆး တင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး။

- Subscription -

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – မိူဝ်ပၢင်ၵုမ် JMC – U ၵမ်းထူၼ်ႈ 17 ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 3-5/7/2018 ၼၼ်ႉ သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းတၢၼ်း ထုၼ်းဢူး တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းလ်ႂၽႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ်တူင်ႉ ၼိုင် တိုၼ်းတေ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽဵဝ်ႈတိုၵ်း။ သင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်း တီႈဢၼ် တတ်းမၵ်းပၼ်ဝႆႉ တႄႉတေဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် မႅင်းမူၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇပၼ်ၶီႈသႂ်ႇလူးၵွၼ်ႇ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၸူးဝၢၼ်ႈႁၼ်းငၢႆး၊ ပၢႆႈၸူးဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၸူး ၵျွင်းၸၢၵ်ႈတေႃႇ ႁမ်းငၢႆး (ႁၢင်ႈ- SSM)

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်း ဝၼ်းတီႈ 9/7/2018 ၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တၢႆ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ  တင်းမူတ်းတၢႆမၢတ်ႇ 9 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သမ်ႉ တၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၸူး ၵျွင်းၸၢၵ်ႈတေႃႇ ႁမ်းငၢႆး (ႁၢင်ႈ- SSM)

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တင်ႈတႄႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈပီ 2015 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 15 ယဝ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းယူႇၵူႈပီ၊ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽေး ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉ 6 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၵၢင်ပီ 2017 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁပ်ႉၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈၼမ်းတႆး တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈပၼ်ပၢင်ၵုမ်။ ႁၢင်ႈပီ 2017 ႁူဝ်ပီ 2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ တႆးတေလႆႈလွၵ်းၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ႁၢမ်ႈႁႅတ်ႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တႄႉ တိုၵ်ႉမုင်ႈမွင်း တႃႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ သၢၼ်မိုဝ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် တႃႇပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ မႃး ဢမ်ႇၸိူင်ႉဢမ်ႇၵၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း