Saturday, June 22, 2024

ၽွင်း RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်တီႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးလေႃႇတိုၵ်းတၢင်းလင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် 500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Must read

ၽွင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ငႃးသိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ မိူင်းၵိုင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈ တဝ်လမ်းတိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းႁူဝ်ၶၢႆး၊ ႁၢမ်းငၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်လမ်းတိုၵ်းပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉႁမ်းငၢႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈ ဝိႁၢၼ်ၸၢၵ်ႈတေႃႇ၊ ဝိႁၢၼ်ၵုင်းမူင်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးလိူဝ်ႇ – 20 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ၼႃးဢွတ်ႇ – 56 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ႈၽွင် 59 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ 238 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်ႇ 20 ၵေႃႉ ။ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယိုၼ်းထိုင်သေ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆ မၼ်းလႆႈၵူၺ်း။ ဢၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းႁူဝ်ၶၢႆး ႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇလႆႈသၢႆမၢႆ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း တူင်ႇ လၢဝ်း၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ ဢၼ်မႃးယူႇၸွမ်းပီႈၸွမ်းၼွင်ႉ၊ ၼႂ်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈမီး။ မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ တၢင်းပွတ်း ႁမ်းငၢႆး ၵေႃႈ ပၢႆႈမႃးမိူင်းၵိုင်ၼမ် – ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈ  ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႇၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇပႆႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးၸွႆႈထႅမ်၊ မုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းလႆႈၶပ်းၶိုင် လဵင်ႉလူဝႆႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ မီးၸၼ်ႉၵၢင် 2 လင်၊ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ 5 လင်၊ ယွၼ်ႉ သိုၵ်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေပၢႆႈ ၊ ဢၼ်ပၢႆႈမႃး ၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း ႁၢမ်းငၢႆးၵူၺ်း၊ ပၢႆႈႁွတ်ႈမႃးၵျွင်းၸၢၵ်ႈတေႃႇ ႁၢမ်းငၢႆး ပေႃးၶႂ်ႈၶမ်ႈယဝ်ႉ ၸၢႆးယီႈဢွင်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉႁၢမ်းငၢႆး ႁွတ်ႈမႃးၵေးသီး ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 11-16/7/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၊ ၸုမ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  – ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢင် ဝႃႉ မိူင်းလႃး  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ သူင်ႇ တူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၼႄးၸုမ်း RCSS ဢၼ်လူင်းလၢႆး NCA ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ႁႅင်းသိုၵ်းလိုပ်ႈလမ်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ လေႃႇတိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် – ထိုင်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်း 500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း