Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတဵင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း သဵင်ၵွင်ႇဢမ်ႇယဵၼ်။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 9/7/2018 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 569 ၵဵင်းတွင်း တႂ်ႈၵုမ်း ၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 90 ပၢႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းၵိုင်။ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း တေႃႇ ဝၢႆး 2 မူင်းပၢႆ သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉမေႃးယူႇ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

“တပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA မီးတီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးမွၵ်ႈ 5 လၵ်း၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးသမ်ႉမီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မွၵ်ႈ 20 လၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈလူင် ၵေႃႈမီး။”- ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

လွင်ႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈသေတႃႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ (ၼႂ်းမိူင်း) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ – “သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတႄႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇဝိၼ်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇႁူႉ သိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႈ လၢႆးၶႃႈ၊ လွႆလႅမ်၊ တၢင်းယႅၵ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း၊ မိူင်းၼွင်၊ ၼမ်ႉပုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈ NCA မိူဝ်ႈ ႁၢင်ပီ 2015 ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၵႆႉၵႆႉၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸိူင်ႉၼႆယူႇ တႃႇသေႇ။

ယွၼ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လႄႈတႃႇတေပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ် လူင် ပၢင်လူင်  ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ သၢမ် ဢၼ်ဢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝူင်ႈတေမႃးၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း