Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်ၸုမ်းႁႅၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးထုင်ႉၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်း ဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း။

လုၵ်ႉတီႈၵျွင်းလွႆၸၢၵ်ႈသေ မုင်ႈႁၼ်ၸိၵ်းလွႆ တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း(ႁၢင်ႈ- SSM)

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ပဵၼ် တပ်ႉမ 33 ၊ ၼႂ်းၼမ်ႉလၼ်ႈသမ်ႉမီးဝႆႉ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး ၶလယ 17 (ဝၢၼ်ႈလီႈ) ၊ ၶလယ 243 ၊ ၶမယ 505 တင်း ၶမယ 506 တင်းမူတ်း မီး 4 တပ်ႉၵွင် ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သမ်ႉမီး တပ်ႉၶမယ 514 သေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ထႅမ်မႃးတၢင်း သီႇပေႃႉ သမ်ႉ မီးတပ်ႉမ 33 – ဝႃႈၼႆ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးထုင်ႉၼၼ်ႉ တင်း သွင်ၸုမ်း ၵေႃႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

“ဢၼ်ယူႇၸွမ်းတူင်ႈၸွမ်းပဵင်း ပဵၼ်သိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆး ဢေႃႈ၊ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းတူၼ်းႁူတ်ႈႁၢဝ်းလွႆ သမ်ႉ ပဵၼ် သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ တီႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်း ဝႆႉဢေႃႈ” – ၼႆၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 600 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈထိုင်ၵေးသီး၊ တီႈ ဝိႁၢရ် သုဝၼ်ၼ ႁူင်းထမ်း ၵေႃႈမီး ႁိမ်း 20 ၵေႃႉ ။ ဢၼ်မီးတီႈ ဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈ တင်း၊ ဝတ်ႉၵုင်းမူင်ႈ ၵေႃႈ မီး 500 ပၢႆ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးမီးတီႈဝတ်ႉၼွင်တဝ်း ယူႇၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်။ ႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်လႄႈပၢႆႈမႃးဢေႃႈ – ၼႆ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၵေးသီးၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/7/2018 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းတူင်ႇလၢဝ်း တူၼ်ႈၵႅင်း ၼၼ်ႉယိုဝ်းၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်း မီးလွင်ႈတၢႆမၢတ်ႇလၢႆၵေႃႉ ။ ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်းသမ်ႉ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တၢႆမၢတ်ႇ 10 ပၢႆ ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး တႄႉ တူၵ်းသုမ်းတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႃႈသိုၵ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2015 ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢပ်ႇၽၢမ်းၸီႉၼႄး လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ် သေ သွင်ၾၢႆႇ ၵႆႉၵႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၾၢႆႇ RCSS/SSA တႄႉဝႃႈ ၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ် ၵႅၼ်ႇ တင်းသဵင်ႈ ပႆႇပႃးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်၊ ၵူၺ်းမီးဝႃႈ ၼိူဝ်တၢင်းလူင်ၼႂ်းဝဵင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇသဝ်းၵႂႃႇမႃး သင်ဢွၵ်ႇတၢင်းလူင် ၶဝ်ထိုၼ်ႇၸိုင် တၵ်းလႆႈၸႅင်ႈ ၸူးၵၼ်ယဝ်ႉၸင်ႇၵွႆႇၵႂႃႇ ၊ ၾၢႆႇRCSS/SSA ၵေႃႈ သင်တေပႃးၵွင်ႈၶဝ်ႈဝဵင်း တၵ်းလႆႈၸႅင်ႈလူင်ၼႃႈ ဢွၼ်တၢင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တႄႉယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႆသေ ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇလူင်းလၢႆးမိူဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း