Sunday, April 14, 2024

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:05 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၽူဝ်မေး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 43 ပီ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 43 ပီ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပွႆႇသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆၼႆႉ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၸွမ်းလင်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၸဝ်ႈႁိူၼ်း သွင်ၽူဝ်မေး ၸၢႆးသၢင်ႇထုၼ်းလႃလႄႈ ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် မိူဝ်ႈ 21/1/2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် သွင်ၽူဝ်မေး ဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးသၢင်ႇထုၼ်းလႃ ဢႃယု 51 ပီ လႄႈ ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 43 ပီ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈၼမ်။  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၸဝ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉၵွင်း ၶၢင် ႁိမ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် လူႉၵွႆထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် မိူဝ်ႈ 21/1/2024

“ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တၢင်းမိူင်းၶၢင် ႁိမ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် တေယၢၼ်ၼမ်ႉၶမ်း 7 လၵ်းၼႆႉၶႃႈ ဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ယွၵ်းယွႆၵႂႃႇလင်ၼိုင်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လူႉၵွႆထႅင်ႈတင်းၼမ်။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ။ တီႈၼၼ်ႈ ၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆးႁဝ်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင် မႃႉလူင်ၼႆႉဢေႃႈ”- ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵွင်းၶၢင် ႁိမ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း PDF ၵုမ်းလႆႈယဝ်ႉ – ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း