Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢိူမ်ႈၸမ်ၵၼ်ႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇ ႁွင်ႇဝဵင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈလူင်းဝဵင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၼႆႉမႃးယဝ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း 3 ၸုမ်း (KIA, TNLA, PDF) ၶဝ်မီးတီႈလႂ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ် တူၵ်းၸႂ်လႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈၵၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈဢိုမ်တိုမ်း၊ ဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးလူင် (ၵဝ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆ။

“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈမႃးသမ်ႉ တေပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တၢင်းၾၢႆႇတႂ်ႈဝဵင်း၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႆတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း 3 ၸုမ်း ၼႆႉ ၵႂႃႇမီးတီႈလႂ် ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၵႅတ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်တႃႇသေႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူင်ပဵၼ် ၸိူင်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်းယုမ်ႇၸႂ် ဝူၼ်ႉဝႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ထႅင်ႈၼႆသေ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉၸၢင်ႉသွင်တူဝ်၊ ဝတ်ႉၵုင်းပၢင်ၸၢင်ႉ၊ ဝတ်ႉ ၼမ်ႉပူး။ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးသမ်ႉ – ဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ်ပၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း(တႂ်ႈ)၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁူၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပူး၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပူႇလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈ ဢၼ်ၵႆဝဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း KIA, TNLA, PDF ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ႁဵတ်းပဵၼ် 3-4 ငႃးသိုၵ်း လွမ်ႉႁွပ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉ ပၢႆႈဝႆႉထႃႈထႅင်ႈ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း