Sunday, June 16, 2024

ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-16/1/2024 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ၊ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS လႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶူးသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉ (1) ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 300 ပၢႆ။  

- Subscription -
ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတီႈ ၸမ်ၵႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းတႆး၊ ၸၢဝ်းလွႆ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵဵင်းတွင်း၊ ၶူဝ်လမ်၊ ၼမ်ႉၸၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်။ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300 ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီၼႆႉသမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 14 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼႄတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈလႄႈ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးပၢင်ၵႅဝ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇ လၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ လဵၼ်ႈၵဵမ်းလႄႈ တွၼ်ႈၶွင်ၾၢၵ်ႇၼမ်ႉၸႂ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ သိုပ်ႇမီးပၢင်မူၼ်းသိူဝ်း ၼႄတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈလႄႈ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း။  

ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တွၼ်ႈသူးပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢႆးပၢင်တွၼ်ႈသူးယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် သူင်ႇ သင်ႇတူင်ႉတၵ်ႉၵၼ်သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈ (8) လၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၽႃသွၼ်ႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် – ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း