Saturday, July 13, 2024

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ

Must read

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Child’s Dream Thailand Network) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်  ပဵၼ်လႆႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Child’s Dream Thailand Network) တႄႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19/1/2024 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇလႄႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉသုင်သေ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵၼ်းထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ တေလႆႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈငိုၼ်းတွင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉမေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်း တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းၸၼ်ႉသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသမ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းသုင်လႄႈ ဢၼ်မီးၸႂ်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းသုင်ထႅင်ႈ။ တေလႆႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းယၢမ်ႈလီလႄႈ မေႃၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၵၢၼ် ႁဵၼ်း တမ်းဝၢင်းဝႆႉတႃႇသေႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈမေႃမီးၸႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၢၵ်ႈ (ၶၼႅၼ်ႊ) ၼႂ်းၶေႃႈတွပ်ႇ ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈသေ 2.75 (Grade) ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယိုၼ်ႈဝႂ်ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆလႆႈတီႈ ဢီးမေးလ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၶႂ်ႈႁဵၼ်းမေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်း တႃႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵၵ်ႉတွင်ႉ လႆႈတီႈ – [email protected] ။ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵၼ်းႁူင်းၸၼ်ႉသုင် လႆႈတီႈ – [email protected] ။ ဢမ်ႇၼၼ် Scan (သၵႅၼ်ႇ) တင်း QR Code ၵေႃႈလႆႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် လႆႈတီႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ Child’s Dream Thailand Network ၼႆႉ ၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ လုမ်းၶွင်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Child’s Dream Thailand Network) ၼႆႉသမ်ႉ ပိုတ်ႇဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းဝူဝ်းလၢႆး မၢႆႁိူၼ်း 238/3 ဢိူင်ႇႁၢႆယႃး ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း