Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၵိၼ် ယႅမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သုၶမ်း (မွၵ်ႇသဵဝ်ႈ) ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လႆႈလဵင်ႉလူၵၼ် 1 ဝၼ်း 3 တႃႇလႄႈ မိူဝ်ႈပၢႆႈမႃးမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ မီးၸဝ်ႈ တႃႇၼ မႃးၸႃႇၵလဵင်ႉလူႉၼမ်ယူႇ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းပႅတ်ႈလႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းလူႇႁၢင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ဝၼ်းတီႈ 27-28/10/2023 ၼၼ်ႉတႄႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 3,800 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉ 1,000 ပၢႆ လင်ႁိူၼ်း မီး 235 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 3,800 ပၢႆၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်း ၶႅပ်ႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်း ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီပၢႆႈမႃးယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈ ယွၼ်ႉႁိူၼ်းယေး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ၊ လူႉ လႅဝ်မူတ်းယဝ်ႉ ပေႃးပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတေၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႆႉတႄႉ ပေႃးသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းလီယဝ်ႉ တေသူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ”- ၸဝ်ႈၶူး သုၶမ်း (မွၵ်ႇသဵဝ်ႈ) သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈၼႆႉယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉတေႃးယ၊ ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း၊ ဝတ်ႉႁူဝ်ပိုၵ်ႉ၊ ဝတ်ႉတႃႈပုင်ႇ၊ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်ႇလႄႈ ဝတ်ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈ တင်းၼမ်။  

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း – သိုၵ်း MNDAA ၊ သိုၵ်း TNLA လႄႈ သိုၵ်း AA ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်းထႅင်ႈၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း