Friday, March 1, 2024

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵတ်းႁႅင်းမီးမူၺ်ၶၢပ်ႇတူၵ်းၼႃ

Must read

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵတ်းလိူဝ်ႁႅင်း မူၺ်ၼၢႆးတူၵ်းၼမ် ၾူၼ်ၼမ်ႉၼၢႆးတူၵ်း လႄႈ မူၺ်ၶၢပ်ႇၼႃ။

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇလၢမ်းၶၢတ်ႈ ၾူၼ်လူမ်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ NMS ပၼ်ၾၢင့်ဝႃႈ သၢႆလူမ်းၵတ်း  ဢႃႇတဵၵ့် ၽတ်ႉပဝ်ႇလူင်းမႃး၊ ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမွၵ်ႈ 95 လၢၼ့် လႆႈႁပ်ႉႁူပ်ႉလွင်ႈၵတ်းလိူဝ်ႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈ ပဵၼ်ၾိင်ႈၾႃ့ၵတ်း ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တေႃႇပၢႆးယူႇလီ – ၸၢင်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်လူးၵွၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ့်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ႁၢႆ့ႁႅင်းလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၼပ့်ႁူဝ်ႁဵင်သၢႆ လႆႈၵိုတ်းယင့်ဝႆ့ ၵူၼ်းမိူင်း3 သႅၼ်ပၢႆလႆႈႁူပ့် လွင်ႈၾႆးၾႃ့ ၶၢတ်ႇ- ဝႃႈၼႆ ။

ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးမူၺ်ၶၢပ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းပဵၼ်ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈ ဢၢႆႊဢူဝ်ႊဝႃႊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၊ ၸေႈတွၼ်ႈ ဢီႊလီႊၼွႆႊ ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ဝိတ့်သ်ၵုၼ်ႊသျိၼ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၸေႈတွၼ်ႈဢၼ်မီး တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပွတ်းၵၢင် လႄႈ ပွတ်းတူၵ်းၸိူဝ်းၼႆ့ မီးမူၺ်တူၵ်း တၢင်းၼႃ 6 ထတ်းထိုင် 10 ထတ်း – ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းၵုၼ်ဢေႊသျႃႊ မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းထႆး မိူင်းတႆး ၵေႃႈ ၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းသဝ် ဝၼ်းတိတ်ႉတေမႃးၼႆႉ တေၵတ်းႁႅင်းၶိုၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း