Saturday, July 13, 2024

ထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေယူႇၵၢင်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၶၢဝ်ႇ Bangkok Post ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ တႃႇတေၵေႈလိတ်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၵပ့်ၵိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့် မိူင်းထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ႁႂ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ ။

တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၼႆႉ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး ၊ ၽူႈၼမ်း – ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းထႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႄႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၾႆးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇလၢမ်းၶဝ်ႈထိုင်မိူင်းထႆး၊ လိူဝ်ၼၼ့် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇလႆႈ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် – လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ့်မႃးၼၼ့်ၵေႃႈ ထႆးလႆႈပိုတ်ႇဝႆ့ ဢွင်ႈတီႈၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵူၼ်း ထူပ်း ၽေးမိူင်းမၢၼ်ႈ  ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူၼ်ၵၼ်။

ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပွႆႇၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းမႃးယဝ့်သေ  တိုၵ့်ပႂ့်တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်း လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းယူႇ – ဝႃႈၼႆ ။

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း တေ့ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ – တေလႆႈပၵ်းတႃပႂ့်တူၺ်းၸွမ်း ၾၢႆႇမိူင်းထႆးသေ လွင်ႈတေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼၼ့်ၵေႃႈ တႅၼ်းတီႈတေ ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ့် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း