Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ ၶဝ်ႈၵဝ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးၽႃႉသၢင်ႈလူင်သေ ၶဝ်ႈၼႂ်းယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ KBZ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ဝႃႈတေ ထုၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်းၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းတူၵ်းၸႂ်။

ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈဝႆႉ၊ ယိပ်းၽႃႉသၢင်ႈ (မိတ်ႈလူင်) သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈယေးငိုၼ်း၊ ယွၼ်းထုၵ်ႈငိုၼ်း၊ ငိုၼ်းဢၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးလူၺ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈမၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမီး၊ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ၶႂ်ႈထုၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်းၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ထိုင်တီႈၾၢႆႇယေးငိုၼ်း လႆႈဢဝ်ၵူၼ်းပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႃးလိုပ်ႈဢွၵ်ႇ ယေးငိုၼ်း။ ၵူၼ်းယိပ်းၽႃႉမိတ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ လႅၼ်ႈပၢႆႈသေ ၵူၼ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသမ်ႉလမ်းၸွမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်း တူၵ်းၸႂ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ပႃးထႅင်ႈလႄႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ်ယေးငိုၼ်းၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတဵမ်ဝႆႉမူတ်း။ ယေးငိုၼ်း ၵေႃႈ ထုၵ်ႇပိတ်ႉဢိုတ်း ၵင်ႈႁူဝ်ႉလဵၵ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ဝၢႆးလင် ၺႃးၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ယဝ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်း ပၢင်လူင် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄဝႆႉယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶၢဝ်ႇလွင်ႈၸူၼ် လွင်ႈလၵ်ႉႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈ တေလၢတ်ႈၸိုင် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၾၢင်ႉသေလၢတ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလၢတ်ႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၵူၼ်းထွမ်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသေထွမ်ႇ၊ ယႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉယုမ်ႇသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵူဝ်ႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈၵူၼ်းတၢႆ 4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း