Monday, May 20, 2024

TNLA ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တႃႇၶွတ်ႇပိူင်မူႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ

Must read

သိုၵ်း TNLA သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပိူင် ၽွင်းငမ်းမူႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးၸိုင် တေယိုတ်းဢဝ်လၢႆ ႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ လၢတ်ႈဝႃႈ တေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ/ ပွၵ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလင်ႁိူၼ်း 100 လင်။ ပေႃးဢမ်ႇမီးပဵင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေႁႂ်ႈၶွၼ်ႈယူႇတီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼႆ တေယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းၼႆဢေႃႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၾၢႆႇ SSPP ၶဝ် တိုၵ်ႉငူပ်ႉငီႉပၼ်ၶိုၼ်း ယူႇၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇမီးဝႆႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉၼမ်။ ဝၼ်း တီႈ 14/1/2023 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ႁႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းမူတ်း ပေႃးဢမ်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း တေယိုတ်းဢဝ်လၢႆႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ပႆႇႁတ်းတမ်းၸႂ်ပွၵ်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းသိုၵ်းယၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈယူႇသဝ်း မိူၼ် ၼင်ႇ – ပွၵ်ႉ 1 ၊ ပွၵ်ႉ 8 လႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တိုၵ်ႉပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်း မၢၼ်ႈၸၢမ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ။ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈသွၼ်ႈထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇၵႆယဝ်ႉ တႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးတႄႉ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ။ မၢင် တီႈၶူဝ်ၵွႆ ၊ တၢင်းၵွႆ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ။ ၵႃႈရူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ ၶၼ်သုင်။ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ႁိုဝ်တေမီးငိုၼ်း ယွၼ်ႉ ၼၼ်လႄႈ ၸႂ်ႉပွၵ်ႈၵေႃႈ ႁိုဝ်ၸၢင်ႈပွၵ်ႈ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃႈၵႃး ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် (မေႇမဵဝ်ႉ) ထိုင် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တေႃႇၵေႃႉ 100,000 ပၢႆယဝ်ႉ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ  10,000 ပၢႆၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇတေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈၸရိတ်ႈရူတ်ႉၵႃး ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ် မၼ်းၵေႃႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ် တေႁႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ် မႃးယူႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။ ဢၼ်ဝႃႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် တေႁႂ်ႈမီးလင်ႁိူၼ်း 100 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တေၸၢင်ႈဢဝ် ၵူၼ်းၶဝ် မႃးယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ငိၼ်းဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၸမ်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေမႃးထုၺ်လိၼ်သေ တေႁဵတ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းလုမ်းႁွင်ႈ ၵၢၼ်မၢၼ်ႈဝႆႉ ၸွတ်ႈဝဵင်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ သိုၵ်း TNLA တမ်းပိူင်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ/ ပွၵ်ႉမႂ်ႇယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေတႄႇၵဵပ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ တေထိုင်ၼႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉတႄႉ သိုၵ်း TNLA ၶဝ် တႄႇၵဵပ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈ ႁိူၼ်းလႂ် 5,000 ပျႃး ပေႃးလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊတႄႉ တေတူၺ်းယူႊၼိတ်ႊသေ ၵဵပ်းၵႂႃႇ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းမိူင်းယဵၼ် လၢတ်ႈ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ဝဵင်းဢၼ်သိုၵ်း TNLA ၵုမ်းလႆႈဝႆ့ မီး 7 ဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ၼမ့်သၼ်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၼမ့်တူႈ၊ မိူင်းငေႃႉ၊ မိူင်းလူင် ၊ ၼမ့်ၶမ်း လႄႈ ၵူတ့်ၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း