Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PNLA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၵၢင်ဝဵင်း

Must read

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢႆးၶၢဝ်လၢတ်ႈ။

Photo – The People’s Voice- ငဝ်းလၢႆးၵၢင်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/02/2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PNO ၼႆႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးတင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ယၢမ်းလဵဝ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸေႃးတိၵႃႇရႃႇမ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ။

- Subscription -

သိုၵ်း PNLA သမ်ႉႁွၼ်ႈထဝ်ႇယူႇသဝ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈတူၺ်ပူႉ ပၢင်ႇသႃႇယႃႇ လွႆပုတ်း ပၢင်ႇၵၢင် ပၢင်ႇၼွင်ၵႃး ၵွင်းပၢင်ႇတၢင်း သေႃးသႃး မွၵ်ႈ 13 ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်း ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ သၢႆးၶၢဝ် သီႇသႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် သဵင်ၵွင်ႈၸၢင်ႈတႅၵ်ႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။


ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ သီႇသႅင်ႇ သၢႆးၶၢဝ် ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ၼႆႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ထႅမ်ႁႅင်းဝႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈမႃးဢမ်ႇယွမ်း 700-800 ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယူဝ်ႉ။ ၾၢႆႇတၢင်း သိုၵ်းပဢူဝ်းၵေႃႈထႅမ်ၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈဢမ်ႇယွမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 1000 ၼႆႉ။ပေႃးၺႃးၵၼ်ၵေႃႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢႆတၢင်း သီႇသႅင်ႇ-ႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉသေလႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉၵႂႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး သီႇသႅင်ႇ-သၢႆးၶၢဝ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းလတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈတေႃႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉသၢႆးၶၢဝ် သီႇသႅင်ႇၵေႃႈ သင်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႃႈလီႈလၢမ်းလိမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သေ ၵူဝ်တူၵ်းတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo – The People’s Voice- သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး – ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/02/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး တေႃႇၼႂ်ၼႆႉဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇ2-3 လင်လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းပႂ်ႉဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶႄၾႆး။

ၶမ်ႈဝႃးၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ သႅၼ်းၼမ်ႉၼၵ်း 500 ပွင်ႊ တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတၢမ်ၽၢၵ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႆႉႁႆး ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ- ၶၢဝ်ႇၶမ်းသႃးငဝ်း ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ဢဝ် ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လႄႈၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း ၸိူင်ႉၼႆ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၊ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 3 ဝူင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 4 မိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း