Thursday, June 20, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈတႆး မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ၸတ်းပၢင်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီငၢမ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 11/02/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊ ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃႊ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo Credit tot Owner-ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃႊ

မီး ၶူးပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း ၊ ဢႃးၵျၢၼ်သုၼ်ႊၼီႊ ၊ ဢႃးၵျၢၼ် သူႇရၽူင်ႊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်းတႆး ၶဝ် ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပိုၼ်းပဵၼ်မႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႄႈပိုၼ်းမိူင်းတႆး ၊ တိုၵ်းသူၼ်းပႃးႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလၢဝ်ၸိုၼ်ႈ ဝႃႇယမ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 77 ပီဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈလၢႆးၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉမီးၸေးလီလႄႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဵမ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိူဝ်းယူႇ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၶျူၼ်ႊပူႊရီႊ ၶူဝ်ႊရၢတ်ႉ ၸိူဝ်းပုၼ်ႉၵေႃႈယင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတေမီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼႆႉ။ မီးပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ မႃးၸႃႇၵလဵင်ႉလူတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လႄႈၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈပႃး ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႉ-  တဢၢင်းပလွင်ႈ- ပဢူဝ်း လႄႈ ယင်းမီးပႃးပီႈၼွင်ႉ မွၼ်း-ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၵႃႈမူၼ်ႈၸႂ်ၼေပၼ် ၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၼိူဝ်သူဝ်ႊသျႄလ်ႊမီႊတီႊယႃႊ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈမီးၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၶူးလၢဝ်ၸိုၼ်ႈ ဝႃႇယမ လၢတ်ႈၼေၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶဝ်ႁၼ်ၶိုၼ်းယူႇၶၢဝ်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ။ ၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈလႃႈလီႈၽႄႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ – ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢမ်ႈသီးသင် ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈႁဝ်း ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶွင်ႉၶမ်သင်။ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၸဵမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တၼ်းဝၼ်းသဝ် ဝၼ်းတိတ်ႉၵူၺ်းလႄႈၸင်ႇလႆႈမႃးလိူၵ်ႈႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းဢၼ်ၵူႈၵေႃႉတေၸၢင်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း

ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵူႈပီ မူႇၸုမ်းသင်ၶလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇၵုင်းထဵပ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ သႃထုပရတိတ်ႇ ။ ပီၼႆႉတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ မီးၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ တီႈၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈသမ်ႉၵႅပ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈလႄႈၸင်ႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးၸတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ – ႁွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပၢႆးၶူး(ၶၼႃႉ ၶရူႊသၢတ်ႇ) -လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း