Thursday, May 23, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ငဵင်းၶျၢၼ်းယေးၵူင်း (ငြိမ်းချမ်းရေးကုန်း) ႁိမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈတွင်ၼဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ပၢႆ မႃးဢိူမ်ႈၸမ်တပ်ႉမၢၼ်ႈ တီႈငဵင်းၶျၢၼ်းယေးၵူင်း ႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မီးသိုၵ်းလွႆမႃးမူၵ်းဝႆႉႁိမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁေႃႈမႃး ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆယိုဝ်းသႂ်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈလူႉတၢႆ ထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။ သွင်ၾၢႆႇၸင်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵမ်ႉၼိုင်ႈသေ တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းလွႆ လႆႈထွႆဢွၵ်ႇၶိုၼ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း TNLA လႆႈထွႆၵႂႃႇဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၼိူဝ်လွႆၵွင်းမူး ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုင်ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးလေႃႇတိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ။  

“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈသိုၵ်းလွႆ ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉပၼ် တီႈၼၼ်ႈ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇလႄႈ ၵူဝ်မီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵွင်းမူး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၵေႃႈ သိုၵ်းလွႆဢမ်ႇၶၢႆႉပၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ဝႆႉထႅင်ႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸေႃႉ တႃႇၵႃးသိုၵ်း 2 လမ်း။ တီႈတပ်ႉငဵင်း ၶျၢၼ်းယေးၵူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းမႃးဝႆႉထႅင်ႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် သိုၵ်း TNLA, MNDAA လႄႈ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဝႃႈၼႆ သေတႃႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်။

ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇၼၼ့် ပႃးဝႆ့ဝႃႈ – တီႈဢၼ်တပ့်သိုၵ်း သွင်ၾၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆ့ၼၼ့် ႁႂ်ႈၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈယိုတ်းဝဵင်းလႄႈ တပ့်ပၢင်သဝ်းထႅင်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း