Friday, March 1, 2024

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

Must read

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ႁႃတိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၸွမ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်း ၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမႃး လၢႆႁၢၼ်ႉ(သႅင်ႇ) ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 12/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈတင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈဝႂ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ထုၵ်ႇၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်း ႁၢၼ်ႉၵႂႃႇ တင်း ၼမ်လၢႆ လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး။

- Subscription -
ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇလၵ်ႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းလၵ်ႉၼႆႉ ၶဝ်တေမႃးမူၵ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 11 ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်သွၵ်ႈတဝ် ယႃႉၽၵ်းတူသႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်းတင်း သႅင်ႇၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ၼႆႉၵႂႃႇ 2 သႅင်ႇ။ သႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်းတႄႉ ထုၵ်ႇလၵ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 800 ၽိုၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလၵ်ႉၵႂႃႇတင်းၼမ် ယွၼ်ႉတီႈသႅင်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၸိူဝ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ လၢႆလၢႆ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ထႅင်ႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းမၼ်း  ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈဝႂ်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ၼႆယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵၢတ်ႇလႄႈ သိုၵ်း TNLA ႁွင်ႉၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆ တင်းသွင်ႁၢၼ်ႉၼႆႉသေ ၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ် လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်း တီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2024 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႇလႆႇၵၢတ်ႇလႄႈ သိုၵ်း TNLA ႁွင်ႉၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇၶဝ် ႁႂ်ႈ ၵႂႃႇပိုတ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇၶၢႆ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

“ၶဝ်တႄႇႁႂ်ႈမႃးၶၢႆၶိုၼ်း ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပႆႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇၶၢႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးမီးၵေႃႈ 10 ပုၼ်ႈၼႆႉ တေၵႂႃႇၶၢႆၵၼ် 1 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈမွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးဝႆႉ ယင်းပႆႇပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်း ထႅင်ႈတင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယဵၼ်ဝႆႉတင်းဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉမိူင်းယဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလူမ်ႇယိုဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းထိုင် 5 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉယဝ်ႉ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း TNLA ၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း