Saturday, May 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်း

KIA ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:45 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇလႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢိူမ်ႈၸမ်ၵၼ်ႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇ ႁွင်ႇဝဵင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ငဵင်းၶျၢၼ်းယေးၵူင်း (ငြိမ်းချမ်းရေးကုန်း) ႁိမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႉ...

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။   ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈ...

မိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁႅင်းထႅင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 2 လင်။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းပဵၼ်ႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉထႃႈ

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ  ပၢင်တိုၵ်းတေပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်လၢႆ ယၢပ်ႇယဝ်ႉယၢပ်ႇထႅင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2024 ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ 16 ဝဵင်းယဝ်ႉ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လူမ်ႇယိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်း

ၵူၼ်းၼမ်ႇၶမ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်း မိူဝ်ႈၽွင်းဢမ်ႇႁူႉတူဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတၢင်းမူႇၸေႊလႄႈ တၢင်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မၢင်ၸိူဝ်းၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ၽွင်းၵၢင် ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မၢၵ်ႇလူင်ပူၼ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၶႄႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး

ပၢင်တိုၵ်း 1027 သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ လၢဝ်ႇၵၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ မၢၵ်ႇလူင်ပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈသႄႉသွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ပၼ်ၾၢင်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈၵိုတ်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူမ်ႇယိုဝ်းဝဵင်းလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် လူမ်ႇယိုဝ်းဝဵင်းလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ (ယွၵ်းယွႆ) ဝၢႆးသိုၵ်း TNLA ယိုတ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်ၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ဢၼ်မီးဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ပဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်း KIA, PDF တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ် ၵၼ် ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:30 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 2/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၸၢႆးၶမ်းၶိူဝ်း ဢႃယု 50 ပၢႆ လူႉတၢႆ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ပဵၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယဵၼ်။ ၾၢႆႇသိုၵ်း...

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 သွင်လိူၼ်ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် လႄႈမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သေလူႉတၢႆမီး  175 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုလ်းဝႆႉသေ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 သွင်လိူၼ်ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်လႄႈမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သေလူႉတၢႆမီး  175 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 108 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 43 ၵေႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 24 ၵေႃႉႁူမ်ႈသဵင်ႈ 175 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ သီႇပေႃႉ၊လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 324 ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်ၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းလွႆၶဝ်...

သိုၵ်းတဢၢင်းပူၵ်းတုင်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈပႆႇထွႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆ့ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈ တပ့်ပၢင်သဝ်းယႂ်ႇ သၶၢၼ်း တိတ့် ဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉၼႆသေ ပူၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈထုၺ်လိၼ်သေ ၶုတ်းယႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ ၸွမ်းတင်းၼမ်။ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝတ့်ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img