Saturday, May 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်းလီလီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/12/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶမရ 324 လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉ ၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸမ်ပၢင်တိုၵ်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၽူင်ႉပၢႆႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယု 40 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်...

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း  ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇတၢႆမၢတ်ႇယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်မီးႁိမ်း 20

သိုၵ်းတဢၢင်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်း  မၢတ်ႇတၢႆႁိမ်း 20  ႁိူၼ်းၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10 ထိုင် 16/12/2023 ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း လူမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉထႅင်ႈ လင်ၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ 1 လင်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ယဵၼ်ၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူ င်းယေႃ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်း လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 3-4 ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းယေႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6...

ၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူတ်းယွၼ်းယဵၼ်လူင်းၼမ်ယဝ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇထႅင်ႈတီႈမိူင်းၶႄႇ မၢဝ်ႊၼိင်ႊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢင်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူတ်းယွမ်းလႄႈယဵၼ်ၵႂႃႇၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/12/2023 မိူဝ်ႈဝႃး။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းလူတ်းယွမ်းယဵၼ်လူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်လႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ-မၢၼ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ မီးၽွၼ်းလီတေႃႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ -...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈ 105 လၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးမိၼ်ပၼ်ႇတီႈမူႇၸေႊ တင်းဝၼ်း တင်းၶိုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 15/12/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဵမ်ၸဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊတင်းၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇမေႃးၵူႈသႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်တိုၵ်းတႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼႆႉၶႃႈ။ ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇသေယိုဝ်းၵွင်ႈယူႇတေႃႇထိုင်းယၢမ်းလဵဝ်(ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း) ၼႆႉဢေႃႈ။ လႅပ်ႈပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူမ် 105 လၵ်းဢေႃႈ။ သဵင်မၢၵ်ႇသဵင်ၵွင်ႈတႄႉလင်ၼႃႇၶႃႈ။ ငိၼ်းဝႃႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်လႄႈၼႆဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/12/2023 ၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉထႅင်ႈ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ထိုင် 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈ ၶူဝ်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

ပၢင်တိုၵ်းမႂ်ႇ တေမႄႇၵႂၢင်ႈယႂ်ႇထႅင်ႈထိုင်လႂ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ ပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ရသ်ႉသျိူဝ်းယိုဝ်း ယူႊၶရဵၼ်ႊ တၢင်းပွတ်းတႂ်ႈ ၿေႊလႃႊရုသ်ႊ လႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇၶွင်ၻွၼ်ႊၿၢသ်း ဢၼ်မီးၸုမ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၶဝ်ယိုတ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇတင်းလူၵ်ႈ။ တေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉပၢင်တိုၵ်းယင်းပႆႇၵိုတ်းပႆႇၸၢင်ႁၢႆ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းႁႃႊမၢသ်ႊယိုဝ်းၸရူတ်ႇ(မၢၵ်ႇလူင်) 4-5 ႁဵင်လုၵ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ဢိသ်းသရႃႊဢဵလ်ႊလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူမ်ႉတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ တၢင်းၾၢႆႇ ဢိသ်ႊသရႃႊဢိင်လ်ႊၵေႃႈ ၶိုၼ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တွပ်ႇၶႅၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထၢၼ်တီႈပၵ်းမၼ်ႈၶွင် ႁႃႊမၢသ်ႊ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ  

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ လူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ သိမ်းလႆႈပႃးၵွင်ႈ ထႅင်ႈ 13 လဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၶၢင်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ/ယွမ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:50 မူင်းထိုင် 6:00 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသီး လီးသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ငဝ်းလၢႆးမၢၼ်ႈႁိမ်မိူင်းလႄႈပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027  ၼႂ်းမိူင်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈ သွင်သၢမ်ဝၼ်း တေတဵမ်လိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သၢႆငၢႆတႃႇတေ ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇ ယင်းပႆႇမီး၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိူဝ်းယႂ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈယိၼ်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸဝ်ႈမိူင်းၶုၼ် ၶွင်ၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈပိူင်ႇယၢမ်ႈငမ်းမႃးၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸႂ်လီပေႃးၶႂ်ႈယဵၼ်းပဵၼ် ၸႂ်လမ်၊ ႁၼ်သိုၵ်းသင် ပေႃးၶႂ်ႈထၢင်ႇပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ ယုင်ႈယၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း တတ်းၶေႃးပၢတ်ႇႁူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းၸွႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း တဢၢင်း TNLA...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် တိူဝ်ႉပႃးဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈၸလွပ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈလၢႆလင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၶႄႇလဵၼ်ႈၸိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ပိူၼ်ႈၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 3 ၵေႃႉသေ ဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိူၺ်ႊၵျိင်ႊ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တူၵ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးပၢင်တိုၵ်းမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီးမႃး၊ ၵမ်းၼႆႉၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆ ဝႆႉယူႇ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img