Saturday, May 18, 2024

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။  

ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸၢႆးမူဝ်းတီႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတီႈၼႃႈလႄႈ ႁူ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -
မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ မိူဝ်ႈ 11/1/2024

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းၶႃႈ ဢေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸၢႆးမူဝ်းတီႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ တီႈၼႃႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ ႁူ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယဵပ်ႉဝႆႉမွၵ်ႈ 10 သဵမ်ၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ မိူဝ်ႈ 11/1/2024

ၸၢႆးမူဝ်းတီႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းမွင်ႇၶႅင်ႇလႄႈ ပႃႈဢေးတၢၼ်း။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆႉသေ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 10 လင် ။ ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ မၢင်ႁိူၼ်း ၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ၊ မၢင်ႁိူၼ်း ၺႃးၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမုၼ် ၸဝ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

“ၵၢမ်ႇလီလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇပႃး ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်း ဢမ်ႇယူႇၵျွင်း ၸဝ်ႈသြႃႇ ႁဝ်းသမ်ႉ မီးဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈ ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵျွင်းတႄႉ လူႉၵွႆၼမ်ဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ မိူဝ်ႈ 11/1/2024

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:45 မူင်း ထိုင် 7:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 348 ၊ ၶလယ 223 လႄႈ ၶလယ 276 လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ မႃးႁူမ်ႈၸွမ်းထႅင်ႈသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၸုမ်း ဢူၺ်းလီ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တီႈတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃး မႂ်ႇ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇႁူႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇတီႈပၢင်ၽဝ်ဢုတ်ႇ (ၵဝ်ႇ) ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သွင်ပေႃႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၼွၼ်းပႂ်ႉတီႈၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈယိင်း လႆႈၵႂႃႇလူႉသဵင်ႈ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း