Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း ၶွၼ်ၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၸၢႆးသၢမ်ၶွင်ႇ ဢႃယု 53 ပီ တေၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း/ ယႃႁၢၵ်ႈမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၶူးဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထိုင်တီႈၶႃၾၢႆႇၶႂႃမၼ်းၸၢႆး ပုတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၸၢႆးသၢမ်ၶွင်ႇ ဢႃယု 53 ပီ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢႆးသၢမ်ၶွင်ႇ ဢႃယု 53 ပီ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းလႄႈ ယႃႁၢၵ်ႈမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ၵႂႃႇ ၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႂ်းယုမ်း တီႈႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶႃမၼ်းၸၢႆး ၾၢႆႇၶႂႃပုတ်းၵႂႃႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်း ၸၢႆးၽႃႇၺႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ သႂ်ႇယႃႈယႃ ၼႃ (ထုံဆေး) ပၼ်သေ ၶဝ်ၸင်ႇမႃးႁွင်ႉ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇဢဝ် မွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 4:45 မူင်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မႃးႁပ်ႉဢဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃသူၺ်ႇမူႇၸေႊ (ရွှေမူစယ်) ဝႃႈ ၼႆ။

“ၸုမ်းပရႁိတ မႃးဢဝ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလူင်မူႇၸေႊ တီႈႁူင်းယႃသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈမိုဝ်း တႃႇၽႃႇတတ်း ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼႆသေ ၵမ်ႈၼႆႉ တေဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်းႁူင်းယႃမိူင်းမၢဝ်း မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်တၢင်းပုၼ်ႉလႄႈ လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်း ယႃ (သူၺ်ႇမူႇၸေႊ)။ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၸင်ႇတေၶဝ်ႈႁွင်ႈၽႃႇတတ်းၵႂႃႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၶူးဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းၶႅပ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းယုမ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉၼမ်။

“ၸွမ်းႁိမ်းၶႅပ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၸွမ်းၼႂ်းယုမ်း၊ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးတႄႉ တၢႆၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မႃးမူၵ်းယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝဵင်းၼႆႉ ၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ပွၵ်ႉၶူးဝဵင်းၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ တေယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 3 လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး (ၸၢဝ်းၶႄႇ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႂၢႆးတၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ တူဝ်ၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း